Které údaje o klientech jsou ověřené?

Dobrý den,
zajímalo by mě, které z uváděných údajů o klientech, kteří žádají o půjčku, jsou ověřené.
Dovedu si představit, že např. “kraj” si Zonky zjistí z průkazu totožnosti. Naproti tomu “Účel půjčky” zřejmě může být v krajním případě i zcela vymyšlený.
Jak je to se “zdrojem příjmu” (zaměstnanec, student, důchodce, rodič. dovolená apod.)?

Hezký den, @Fitzcarraldo,

děkujeme za dotaz. Výsledný úrok a údaje o půjčce na tržišti, vyjma příběhu, jsou z naší strany ověřené. Klienta se samozřejmě na původ příjmů ptáme a ověřujeme ho.

Schvalovací proces samozřejmě není v žádných dvou institucích stejný, ale některé prvky se opakují prakticky všude, takže bychom je mohli nazvat takovými základními kameny. Jsou to trvdé kontroly, skoring a ekonomický model.

Zatímco tvrdé kontroly fungují jako síto filtrující klienty, o kterých s jistotou víme, že jim rozhodně nedovedeme vůbec půjčit (např. pokud jsou už v insolvenci), skoring slouží k seřazení těch klientů, kteří prošli sítem, podle jejich rizikovosti, od které se odvíjí nabízená úroková sazba.

Ekonomický model počítá klientovu platební kapacitu a podle ní nastavuje parametry schvalovaného úvěru. V případě zcela nedostatečné kapacity pak funguje jako jedna z tvrdých kontrol a zamítá.

Celý schvalovací proces je ale velmi komplexní mechanismus, je to takové soukolí, kde se kromě těch tří velkých ozubených kol točí ještě spousta koleček menších až malinkatých tak, aby to celé dohromady fungovalo (namátkou např. antifraud kontroly, pravidla a postupy pro verifikace dokladů, mechanismy pro obsluhu výjimek…)

Co ověřené není a co není možné verifikovat, je příběh klienta. Účel půjčky, vyjma refinancování, je jen na klientovi, může se rozhodnout pak sám, že si půjčí např. na auto, ale reálně poté využíje peníze na přestavbu kuchyně. Nabízíme bezúčelové spotřebitelské úvěry, jak jsem ale již zmínila, pokud je účel půjčky na konsolidaci, ověřujeme, že peníze byly vynaloženy na splacení daných závazků.

Přeji hezký den,

Zebra-Iva