O kategorii FastCash


#1

FastCash je interní označení projektu, v rámci kterého došlo k implementaci tzv. obráceného způsobu zafinancování půjčky. Nově tak posíláme peníze klientovi na účet ihned po podpisu smlouvy, na rozdíl od dřívějška, kdy bylo nutné nejdříve získat pro klienta dostatek investorů, kteří by do půjčky vložili své peníze. To mohlo trvat až 48 hodin, po které klient čekal na doručení peněz a nemohl s nimi reálně disponovat. Díky obrácenému způsobu zafinancování můžeme proces odeslání peněz klientovi výrazně zrychlit, což se projeví ve zvýšené poptávce po našich půjčkách a pro investory to znamená více investičních příležitostí.

Aby bylo možno odeslat klientovi peníze ihned po podpisu smlouvy, je třeba aby půjčka byla ze 100 % zainvestovaná. Tuto investici obstará Zonky. Zonky tak získá v půjčce 100% participaci, a zároveň odešle celou částku klientovi na účet. Následně je půjčka obchodovaná na tržišti, kde do ní investují investoři. Investování probíhá zcela identicky jako dříve, 100% participace Zonky je tak pouze technikálií umožňující dřívější odeslání peněz na účet klienta a pro investora tento postup neznamená žádnou změnu. Pokud investoři projeví zájem o celou půjčku, tzn. rozdělí si mezi sebe všechny dostupné participace, Zonky mezi tyto investory rozdělí svoji 100% participaci tak, že investorovi Zonky žádná participace nezůstane. Tomuto procesu se říká vypořádání vlastnictví.

Vypořádání vlastnictví se děje vždy po ukončení obchodování půjčky na tržišti. Ukončení obchodování nastává v okamžiku, kdy je buď zakoupena poslední dostupná participace a nebo vypršením 48 hodinového limitu. Pokud ani po 48 hodinách obchodování nejsou zakoupeny všechny participace v půjčce, je provedeno automatické doinvestování zbývající části půjčky z prostředků institucionálního investora. Ať už je obchodování ukončeno jakýmkoli způsobem, vždy platí, že Zonky se při vypořádání vlastnictví zbaví své 100% participace ve prospěch retailových investorů a institucionálního investora (jedinou výjimkou je situace, kdy klient odstoupí od smlouvy ještě během obchodování na tržišti).

Celý obrácený způsob zafinancování má dopad na rozdělování úroků. Platí, že po dobu, po kterou držel investor Zonky 100% participaci v půjčce, náleží úroky Zonky. Jakmile dojde k vypořádání vlastnictví, resp. k potvrzení bankovní transakce, kterou investoři převedou peníze za participaci ze svých peněženek na účet Zonky, stávají se majiteli participací retailoví investoři a od toho okamžiku také získávají úroky z dané participace. Rozhodným okamžikem pro posouzení vlastnictví (a tedy i nároku na úrok za daný den) je vždy stav vlastnictví na konci daného dne.


#3

Dobrý den,
patrně od chvíle, kdy by zaveden “fastcash” sleduji, že investice, které jsou ve stavu “Na cestě” (částky za ně jsou v peněžence ve stavu “Blokováno”) jsou již započítány v položce “Aktivní investice” - to velké číslo vlevo nahoře na dashboardu. Abych řekl pravdu, to mi přijde dost matoucí a nelogické. Aktivní investice mají přeci stav “Pořádku” a v peněžence již nejsou v “Blokovaných”. Chystá se v tomto směru nějaká náprava? Případně kdy oprava bude nasazená? Děkuji za informace.


O kategorii Jak to funguje?
#4

Hezký den, Kraliku,

popíši Vám cestu, jakou nyní od nasazení FastCash půjčka prochází.

  1. Klient podepíše smlouvu a Zonky ihned poté získá 100% participaci v dané půjčce. V tu chvíli ji ze 100 % vlastníme my. Tato operace nám umožní peníze poslat klientovi ihned na účet.

  2. Půjčka vstoupí na tržiště, kde do ní investujete Vy, retailoví investoři (stav investice: NA TRŽIŠTI).

  3. Pokud jako investor půjčku zainvestujete, je ve Vaší peněžence zablokovaná patřičná částka a čeká se, až obchodování skončí (klesne Vám disponibilní částka v peněžence), stav investice: NA TRŽIŠTI.

  4. Jakmile obchodování skončí, je nastartován proces tzv. vypořádání vlastnictví., viz výše. V tuto chvíli máte jako investor stále blokované peníze v peněžence (stav investice: NA CESTĚ). Na cestě proto, že je potřeba, aby peníze Vás investorů nejdříve doputovaly na náš účet, abychom Vám za ně připsali participace, které jste si zakoupili.

  5. Jakmile banka dokončí převod peněz od investorů do Zonky, stav investice se změní na V pořádku a Vaše doposud blokované prostředky z peněženky odepíšeme. V peněžence Vám tak klesne účetní zůstatek. Jakmile se toto stane a Vy nabudete vlastnictví, z participace Vám náleží úroky.

Je třeba nezaměňovat stav půjčky a stav investice. V okamžiku, kdy nám banka potvrdí, že provedla transakci načerpání, měníme stav PŮJČKY na “Aktivní”. Od tohoto momentu se začíná půjčka úročit.

Pokud Vám nesedí nějaká čísla, vždy se na ně rádi individuálně podíváme, čísla na dashboardu nejsou úplně online a k nějakým nesouladům může docházet v důsledku tohoto zpoždění.

Krásný den, Zebra-Iva


#5

Zdravím, předem děkuji za vysvětlení. Jak funguje fastcash jsem asi pochopil.

Mě jde hlavně o to, že není, od doby zavedení fastcash, synchronizován stav počtu aktuálních aktivních investic ze stavem blokovaných peněz v peněžence a stavem investic ve výpisu investic. Pokusím se vysvětlit.

Viz příklad.
Včera jsem investoval během dne do 7 investic.

  • dnes ráno mám částky k těmto všem investicím v peněžence ve stavu “Blokováno” - to je správně.
  • v exportu investic u všech těchto investic mám stav “Na cestě” - to je také v pořádku.

ALE několik (ne všechny) těchto investic mám již na dashboardu započítané v hodnotě aktivních investic (i když ve výpisech vidím, že jsou stále “na cestě” a mají blokované peníze v peněžence).
Přijde mi to hrozně matoucí, protože, když investuji průběžně, tak defakto nikdy neuvidím správný a odpovídající stav v peněžence, exportu a na dashboardu.

Podle mě by bylo správně a logičtější, aby se hodnota aktivních investic na dashboardu navýšila až ve chvíli kdy v peněžence zmizí částka z “Blokovaných” a zároveň až se v exportu změní stav z “Na cestě” na stav “V pořádku”.
Doufám, že mi rozumíte jak to myslím.

Plánuje se v tomto směru nějaká “oprava” nebo “vylepšení”?


#6

Hezký den,

na správné synchronizaci stavu půjček aktuálně pracujeme, bohužel FastCash zamíchal kartami tolik, že ve stavu půjček a investic nadělal paseku velikou. Víme, že to nepůsobí důvěryhodně a na nápravě tak usilovně pracujeme.

Tak Vám dávám plně za pravdu a kolegové jsou ve fázi intenzivní nápravy.

Krásné adventní dny

Zebra-Iva


#7

Děkuji za pozitivní zprávu… :wink:

Jiří.


#8

Rádo se stalo :slight_smile:

Iva