Vypočtení slevy při prodeji na sekundárním trhu

Dobrý den,

delší dobu sleduji u svých partricipací naprosto rozdílný výpočet slevy, kterou systém automaticky generuje a investor na ní nemá žádný vliv. Rád bych znal podrobnější mechanismus výpočtu (možná by to zajímalo i ostatní investory), protože při bližším zkoumání jsem u podobně “postižených” participací měl zcela rozdílnou výši slevu, byť v tom nebylo žádné rácio.

Přikládám participaci, která má slevu 21%, přičemž klient je v prodlení teprve 1 den a předtím se žádné delikvence nedopustil a zaplatil 25 splátek (měsíční splátka je v hodnotě 503,-). K porovnání dávám jinou participaci, která má podobný průběh, dokonce možná větší rizikovost v podobě vyššího úroku či vyšší splátky a tam není uplatněna sleva žádná (1 den v prodlení bez předchozí delikvence, uhrazeno 12 splátek, sleva 0%, měsíční splátka 2150,-)

Pročítal jsem témata, která se tomu věnují a jsou tam pouze obecná vyjádření, která de facto popírají stav, který nastává. Cituji:

Jak se počítá sleva při prodeji na sekundárním trhu?

Sleva je počítána pomocí modelu, který odhaduje pravděpodobnost, že u historicky delikventní půjčky dojde v budoucnu k dalšímu problému se splácením. V nápočtu pro slevu zohledňujeme úrokovou míru u půjčky, maximální historickou dobu po splatnosti, počet uhrazených splátek a dobu od poslední delikvence.

Půjčky jsou nabízeny tak, aby byla kupujícímu v odpovídající míře kompenzována zvýšená míra rizika v porovnání s půjčkami, které po splatnosti dosud nebyly.

Můžete prosím nějak objasnit mnou uvedené příklady?


Díky
Comba

3 Likes

Dobrý den, @comba,

jak jsem již zmiňovala dříve, podrobnější mechanismus výpočtu slev sdělit nemohu. Je to naše know how, které si střežíme a jehož detaily zná pouze pár zaměstnanců Zonky.

Doporučuji ale pročíst Parametry sekundárního trhu, které naleznete zde: https://zonky.cz/dokumenty#investori. V tomto dokumentu najdete alespoň obecné informace o tom, jak se určuje prodejní cena participací.

U Vašeho příkladu je relevantní tento odstavec:

Má-li Klient vedle Úvěru, ke kterému se váže nabízená Participace nebo Pohledávka, ke dni umístění nabídky na Sekundární trh více Úvěrů po splatnosti nebo Úvěrů s historickou delikvencí, při stanovení prodejní ceny Participace či Pohledávky se posuzují všechny tyto Úvěry a výše slevy z prodejní ceny je určena dle Úvěru s nejdelší dobou po splatnosti, případně nejvyšší slevou dle modelu pro historickou delikvenci.

Zjednodušeně řečeno, dlužník, u kterého je sleva 21 %, má u nás ještě druhý úvěr, kde byl v minulosti po splatnosti a to ovlivňuje výši slevy u Vaší participace.

Hezký večer,
Dominika

Dobrý den, @Dominika-Zonky,
dle screenu co mladý investor Comba přiložil ale vůbec není poznat, že by jeden nebo druhý dlužník měl nějakou další půjčku vedenou u Zonky.
Asi můj názor nesdílíte, ale bylo by správné investory o dalších půjčkách dlužníků investory informovat a třeba ty půjčky mezi sebou i provázat.
Ale je možné, že toto bych uvítal jen já a nikdo jiný :disappointed:.

Taky souhlasim s tim, ze to neni know-how Zonky.
Vypocet slevy pri prodeji ovlivnuje muj vynos pri nakupu, pripadne ztratu pri prodeji.
Investor by mel vedet, jak se ke sleve Zonky dopocitalo, a rozhodnout se, zda se vyplati za danou cenu prodat, pockat, ci koupit.

Dalsi varianta by byla na prodavane pujcky se slevou udelat aukci, treba nejaky kupujici udela lepsi nabidku, nez Zonky spocitalo. Na druhou stranu by se to cele hodne zkomplikovalo, a bylo by potreba znat vse o dluznikovi.
Na Zonky ocenuju hlavne tu jednoduchost, jasny urok, jasna sleva.

Lukas

1 Like

Prvně děkuji za reakci, slečno Dominiko.

Další řádky ale už budou spíše konstruktivně kritické :+1: a rád bych o tomto “zvláštním” jevu rozvinul hlubší debatu, zda je stávající systém spravedlivý a vyvážený vůči investorům. Budu rád za komentáře dalších investorů, protože třeba je můj pohled chybný a v lecčem se mohu mýlit. Více hlav víc ví, tudíž pojďme o tom diskutovat.

Rozdělil bych problémy na dva okruhy.

 1. "netransparentní" mechanismus slev

Jako investor potřebuji vědět maximum možných informací pro své rozhodování o akceptaci rezervace, nákupu či prodeje participací. To v rámci možností dostávám už nyní a podle toho se také rozhoduji. Vedle toho však existuje jakýsi tajný mechanismus, říkejme mu “zonky know-how”, který zcela netransparentně umožňuje systému krátit investorům jejich vložená aktiva. Podotknul bych a to je velmi důležité, protože se nacházíme v oblasti financí, vše se děje bez možnosti nezávislé kontroly! Jak mě přesvědčíte o tom, že vypočtená sleva je správná a neměla být pouze 5% nebo 8%? Co když je ve scriptu chyba, kdo to kontroluje a jak pravidelně? Sama píšete, že o tomto know-how ví na Zonky pár vyvolených. Já nepatřím k těm lidem, kteří se chovají jako ovce a slepě důvěřují všemu a všem. Mám rád fakta a možnost si je i zpětně ověřit, což v uvedeném případě nelze, přitom v tom hrají roli moje peníze resp. jejich ztráta.

Jakými důkazy mě či ostatní investory chcete přesvědčit, že to co píšete je pravda a není v tom podvod? Kladu úmyslně návodnou otázku, abych demonstroval tu absurdní absenci nemožnosti to ověřit ze strany těch, kteří vkládají svoje peníze. Osobně Vás z toho samozřejmě nepodezírám. :wink:

Návrh na změnu:

 • udělat výpočet slev transparentnější a předvídatelnější než je doposud (klíčové parametry se budou odvíjet od počtu již uhrazených splátek, celkových dní po splatnosti, výši měsíční splátky, úrokové riziko), aby bylo možné se k výsledné slevě nějak dopočítat a ověřit si, že odpovídá předem daným pravidlům z čehož vyplyne možnost přizpůsobit chování investora

nebo složitější varianta

 • uvádět vypočtenou výši slevy jako orientační a zobrazit ji u prodávané participace třeba jako “doporučenou”, ale samotnou výši slevy ponechat na investorovi (dát mu nějaké rozumné rozpětí ± 10 bodů pod/nad doporučenou slevu), sám trh pak rozhodne o tom, jestli se taková participace prodá či nikoliv (stále se jedná o peníze investora a ten by o nich měl rozhodovat i o výši slevy v daném rozsahu)

Zonky má podle mě nastavovat pouze mantinely, v kterých se investor se slevou pohybuje. Tam má vaše “doporučení” podle tajného-interního klíče logiku a není potřeba know-how zveřejňovat. V opačném případě musíte s pravdou ven a je nutné předem říci, jak se sleva vypočítává (dát možnost ověření) čímž byste o svoje know-how přišli, což nechcete. Není však možné tuto skutečnost před investory tajit, ale zároveň na jejím tajném základě strhávat reálné peníze a pokládat to za nezpochybnitelný fakt. Příště se “tajně” rozhodnete potlačit celý SM a všechny participace do něj vložené budou označeny 50-ti procentní slevou (nikdo to totiž není schopen reálně rozporovat). Těmto pochybnostem je potřeba se vyvarovat právě tou transparentností.

 1. vícenásobné půjčky pro jednoho klienta a jejich vazba na již zakoupenou primární participaci

Jestli mám “ručit” za to, že participace kterou nevlastním má nějaké potíže se splácením a tím pádem to ovlivňuje hodnotu i mojí držené participace (dle pravidel to tak je a respektuji to), musím dostávat podrobné informace o všech aktivních půjčkách, které klient na Zonky má tj. musím znát i jejich průběžný stav (de facto musím mít přístup do detailu u všech z nich). Jako aktivní investor bych při náznaku nějakých pochybností u ostatních půjček mohl začít reagovat a třeba se takové participace se slevou zbavit. Není přeci logické, že aniž bych věděl o dalších půjčkách klienta, je na mě uplatňována penalizace, kterou jsem nemohl předvídat. S každou další půjčkou se totiž může zásadně zvyšovat pravděpodobnost nesplácení a to je dost podstatná investorská informace!

Opět položím návodnou otázku. :wink:
Je správné, když moje investorská strategie spočívá v nákupu participací pouze u klientů, kteří mají na Zonky svoji první půjčku, že Zonky následně takovému klientovi dá druhou, třetí či čtvrtou půjčku a já o tom nejsem vůbec informován (nikde se to neprojeví) a nemohu se takové participace bezpoplatkově zbavit? Tímto postupem se totiž zásadně mění podmínky mojí investice (zvýšení rizika nesplácení původní půjčky z důvodu celkových vyšších výdajů klienta). Navíc nemám žádný vliv na rozhodování zda schválit či odmítnout takovou další půjčku klientovi, což je v přímém protikladu zájmu Zonky, které chce peníze půjčovat třebas i s vyšším rizikem, do kterého já bych neinvestoval. Další skutečností je to, že jednotlivé půjčky mají určitě nejen rozdílnou výši závazků, délku splácení, ale zcela nepochybně i rozdílné úrokové sazby, což je klíčové! Jiný průběh splácení má půjčka 3.99 a jiný 8.49 a to je fundament, podle kterého se investoři rozhodují.

Návrh na změnu:

 • nespojovat vzájemně průběh splácení jednotlivých půjček dohromady (rozdílné částky, rozdílné úroky), protože podrobnější informace o klientovi investoři nedostávají a nemohou si tedy udělat svoji analýzu potenciálních rizik, přitom jsou penalizování za špatný průběh jiné půjčky s naprosto odlišnými podmínkami než do které investovali
 • doplnit do všech participací klienta pořadí půjčky např. 1/4 (první z celkových čtyř) nebo 2/2 (druhá z celkových dvou) z čehož vyplyne informace o existenci dalších půjček a možnosti se té stávající zbavit (když chci držet pouze jedinečné participace)

nebo složitější varianta

 • v případě poskytnutí další půjčky stejnému klientovi nutná informovanost všech stávajících investorů s investicí do některé z živých půjček
 • zpřístupnit detail všech půjček investorům, kteří již nějakou participaci klienta drží
 • zobrazit či jinak zviditelnit na všech dotčených participací tu skutečnost, že se již nejedná o půjčku “jedinečnou”, ale “x- tou” - např. 1/4 (první z celkových čtyř) nebo 2/2 (druhá z celkových dvou)
 • možnost bezpoplatkově umístit participaci na SM byť nebude držena více jak 12 měsíců (časové ohraničení max 14 dní od nahlášené změny o další půjčce)
 • nový kupující na SM již bude srozuměn se stavem takové participace, takže bude mít přístup pouze k informacím existujících půjček a možnost bezplatného odprodeje by se ho týkala pouze u další změny tj. nově schválené půjčky pro stávajícího klienta

Snad jsem to všechno popsal dostatečně srozumitelně a je z textu patrné o co mi jde. Transparentnost pro rozhodování investorů :v:

Comba

3 Likes

Dobrý den, dovolím si vyjádřit svůj názor, i když se mě nikdo neptal :smiley:. Zonky je jeden z mnoha poskytovatelů P2P půjček, podle mě jeden z nejlepších (co se týče otevřenosti informaci, systému spojeného s jejich administraci a férových podmínek ať už pro věřitele nebo dlužníky). Každý si může rozhodnout, jestli bude investovat zde, nebo jinde. Osobně jsem zastánce jednoduchosti a přehlednosti, než zaplevelení systému informacemi, jejichž ověření a správné vyhodnocení zabere spoustu času a stejně nebude vzhledem k časové náročnosti dlouhodobě realizovatelné. Jsem rád že byly odstraněny noifikace v aplikaci a určitě bych nechtěl dostávat žádné informace o nových půjčkách dlužníků, které by přicházely po zainvestování a nebylo by na ně možné reagovat jinak, než prodejem participace. Stejně by nedošlo by k přehodnocení stávajících půjček podle aktualizace dat klienta. A počet půjček je pouze jeden z mnoha faktorů ovlivňujících schopnost dlužníka splácet. V tomto ohledu je nutné posuzovat globální pohled, věřit statistice a správnému ohodnocení ratingu klienta. Při prodeji půjčky na sekundárním trhu však nové vyhodnocení na základě všech dalších informací o klientovi smysl dává a je dobře, že to Zonky zohledňuje.

Super poznatky, priznam se, ze jsem nemela tuseni o tom, ze vysi slevy na me participaci ovlivnuje jina pujcka klienta. Ve finale se muze stat, ze ma pujcka par dni po splatnosti bude nasilim slevnena o desitky procent kvuli pujcce jine, o ktere nemam tuseni.

Rozhodne jsem pro, aby pujcly nebyly provazane, mohou byt klienti, co na jedne splaci a na druhe ne, ale penalizace se tedy projevi v obou.

Bohuzel stejnou netransparentnost ja vidim i v udelenych pokutach… za svuj rok pusobeni na zonky jsem ve vymahani videla nescetnekrat vyhruzku udelenim pokuty, ale nikdy nebyla pripsana (ani v sekci vymahani, ani ve vypisu jednotlivych splatek - vzdy jen jistina a urok). Pote co jsem se na toto zde na foru zeptala, ale mi u dvou pujcek do jednoho dne pokuta objevila a dam ruku do ohne za to, ze u dalsich par pujcek se objevila zpetne ve vypisu splatek, kdy pujcka patrila jeste jinemu investorovi ( nakoupila jsem na ST). Chci verit tomu, ze to bylo jen informacni a zobrazovaci nedorozumeni po prechodu na novou apku, ale jako investori opravdu nemame dost informaci k rozhodovani, co s danou participaci udelame.

Diky tvemu prispevku jiz vim, ze strategie “nekupuji participace s dalsi pujckou” je mi vlastne k nicemu.

1 Like

Pokuty se normálně udělují a připisují na účet.

Me donedavna tady svitila nula, v sekci vymahani u kazde delikvetni pujcky jsem ale presto mela napsano nekolikrat hrozba pokuty, nekdy dokonce horzba DALSI pokuty…
Ale hak rikam, investor se nikde nedocte, zda byla skotecne udelena, pouze nyni ve vypisu splatek se u nejcasteji te posledni objevi poplatek 500, coz dle castky je ta pokuta

Ano, v položce "Jak zachraňujeme půjčku" nikdy udělení pokuty není.
Pouze ve zprávách a v dashboardu.
Ve zprávách jsou pokuty i 1500,-, dokonce jsem jednou měl 2500,- tuším.

Díky :+1: , vyvodila jsi z toho velmi správný závěr pro svojí strategii.

Takto postižené primární půjčky (s další návaznou půjčkou) nejsou ani dodatečně označeny žádným popisem, který by upozorňoval na změnu stavu (nelze je ani odfiltrovat od ostatních, kdyby třeba existoval nějaký příznak v souboru xls, který si můžeš stáhnout na portálu). Každá druhá či třetí půjčka má na sobě zelený informační štítek, který ji jasně identifikuje a lze se ji tedy při nákupu vyhnout (bohužel ani u ní nevíš, kolikátá z celku je a jestli tedy neexistují další). De facto si všichni nakupujeme participace zatížené “další půjčkou”, protože se taková varianta nedá do budoucna vyloučit a nelze na ni ani investorsky reagovat. Podle mě se ani nedá spočítat, jakou reálnou hodnotu tvoje portfolio aktuálně má. Hodnota uvedená na dashboardu pod názvem “Jistina ke splacení” je prostým součtem aktivních investic, takže i když nemáš nic po splatnosti a všechny participace držíš více jak 12 měsíců (jinak poplatek 1.5% za prodej) tak z toho shodný objem peněz nemusíš při exit strategii získat (za předpokladu, že vše v jeden den vrhneš na SM a bude to odkoupeno). Proto kritizuji netransparentnost, která do toho zbytečně vnáší zmatek. Samozřejmě bude platit pravidlo, čím menší objem investic na Zonky realizuješ, tím méně tě to může trápit. :wink:

Je to také o tom, jakou roli hraje SM. Toto jsem se dozvěděl, když jsem hledal více informací na Zonky.

Sekundární trh je místo, které jsme vytvořili, aby se naši investoři dostali dřív k penězům. Když do někoho zainvestují své peníze, musí čekat třeba až 84 měsíců, než se jim celá ta investice vrátí. Díky sekundárnímu trhu mají teď možnost nabídnout právě tu svoji investici ostatním investorům.

Opět bych připomněl, že bez znalosti průběhu ostatních/navázaných participací a mechanismu výpočtu nemá žádný investor možnost hodnotu “slevy” rozporovat (hodnota slevy může být v rozmezí 0-99%, již jsem takovou viděl u jiného investora). Nelze ani předpokládat, že investor vlastní všechny následující či předchozí půjčky daného klienta, aby mohl znát jejich historii a průběh splácení, z kterého se výše slevy odvozuje. Je to samozřejmě ještě složitější, protože se do toho kombinuje odkaz na “Historickou delikvenci”, která neposkytuje ani žádný konkrétní popis výpočtu, uvádí pouze mantinely a rozmezí slevy 0-50%. Níže ukázka z dokumentu “Parametry sekundárního trhu”.

Comba

@Jan12. Samozrejme Ti musim dat za pravdu v tom, ze Zonky je jeden z mnoha poskytovatelu a odvadi dobrou praci. Ale jak tady pise mlady investor @comba, porad maji co zlepsovat. My jako investori, na spatne participace jinak nez prodejem nemuzeme reagovat. Nebo jsem alespon na jiny zpusob reakce neprisel. Tato diskuze vubec neni o nejakem prehodnocovani stavajicich pujcek ale o tom, ze by jsme meli byt jako investori informovani o dalsich pujckach daneho dluznika. V opacnem pripade postrada smysl informace, ze se jedna o x tou pucku…

@comba Take jednu takovou vlastnim… A pevne doufam, ze se jednou rozplati…
99 procent sleva

Mám obavu, že tuhle participaci už nikdo “nerozplatí”. :laughing: Tento případ je trochu odlišný od toho, co jsem popisoval já, takže tady bych i 99% slevu předpokládal. Je to taková kuriozitka, kterou bych si ve svém portfoliu asi také nechal. :wink:

Spíše by mě zajímalo, co je v popisu ohledně “vymáhání” za stranu Zonky. Jsou tomu skoro tři roky takže by, podle mě, mělo dávno dojít na zesplatnění (nerozumím, jak je možné participaci ještě prodat?) a vymožení resp. pro tebe vrácení vkladu poníženého o 30%.

Comba

Je tam toto:


Podle me je sleva 99% nesmyslna a take si myslim, ze by melo dojit k zesplatneni… A kdyz se tak nedeje, tak alespon doufam, ze se jednou rozplati :upside_down_face:

Zajímavé podrobnosti. Tabulka slev myslí i na variantu 361+, takže někdo již předem připouštěl, že taková situace může nastat. Je spíše k zamyšlení, jestli za uplynulého dva a půl roku je pro investora dostatečná informace v počtu dvou kusů. :thinking:
Comba

sleva