Zonky daně 2019

Hezký den,

zde se můžete ostatních investorů ptát na to, co Vás ohledně daní zajímá.

Vyjádření k daním:

V roce 2017 došlo na základě vyjádření GFŘ ke změně při danění vašich příjmů ze
Zonky. Nyní můžete kombinovat příjmy a výdaje z investic na Zonky. Soubor, který si
můžete stáhnout níže, jsme upravili tak, aby reflektoval tuto změnu.
Hlavní věci, které je třeba vědět při podávání daňového přiznání
Nejdříve jedno důležité upozornění. Tento souhrn jsme připravili ve spolupráci s
odbornými poradci, ale je důležité vědět, že naše společnost Benxy s.r.o.,
provozovatel Zonky, neposkytuje daňové a účetní poradenství. Níže uvedené
informace jsou tedy pouze informativní a nezávazné. Proto vás prosíme, abyste se o
daňových a účetních aspektech Participací poradili s odbornými poradci.

 1. Tento návod pro vás platí, pokud jste český daňový rezident a fyzická osoba —
  nepodnikatel. Pokud nejste občan (rezident) ČR nebo podnikáte, obraťte se
  prosím na vašeho daňového poradce, protože Zonky není schopen postihnout
  veškeré možnosti zdanění.
 2. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství příjem z Participací, za
  předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, podléhá zdanění jako ostatní
  příjmy podle § 10, Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. V souvislosti s
  tím vám může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu.
 3. Kdy vaše příjmy z Participací podléhají zdanění? Zdanění příjmy podléhají v
  okamžiku, kdy součet vašich příchozích splátek z půjček bude větší než
  prostředky, které jste do nich v rámci Participací investovali (počáteční
  hodnota investice plus investorské poplatky).
 4. Daňové přiznání se obecně podává do 31. března. V případě, že daňové
  přiznání za vás podává daňový poradce, stačí jej podat do 30. června.
  Podrobnější vysvětlení
  Dílčím základem daně podle § 10 ZDP je pro Investora příjem snížený o výdaje
  prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (sem patří vaše základní investice do
  půjček, investorský poplatek, který platíte službě Zonky i poplatek za prodej
  Participace na Sekundárním trhu).
  Vyjádření Generálního finančního ředitelství k otázce způsobu zdanění fyzických
  osob z příjmů z Participací u společnosti Benxy s.r.o., poskytovatele služby Zonky (za
  předpokladu, že tyto příjmy nejsou příjmem z podnikání) je následující:
  Příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, je příjmem
  zdaňovaným dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále
  „ZDP“). Základem daně (dílčím základem daně) je dle § 10 odst. 4 ZDP příjem snížený
  o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, v případě Investora tedy příjem
  obdržený v daném zdaňovacím období z Participace snížený o částku poskytnutých
  prostředků na danou Participaci a související poplatek, a to pouze do výše, která ještě
  nebyla v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněna. Jelikož jednotlivé Participace
  generují stejný druh příjmu, lze výdaje a příjmy vypočítané podle předchozí věty
  následně kompenzovat mezi participacemi v rámci jednoho zdaňovacího období.
  Jsou-li ve zdaňovacím období výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než
  příjmy, k rozdílu se nepřihlíží.
  Připravili jsme pro vás detaily jednotlivých kategorií investorů podle příjmu:
 5. Investor má příjem pouze ze závislé činnosti (je zaměstnanec) a jediný další
  příjem má z uskutečněných participací v Zonky.
 6. Investor je aktivní i na jiných platformách, nemá pouze závislou činnost, Zonky
  je pouze jeden ze způsobů investování.
 7. Investor je fyzická osoba – podnikatel a Zonky je další způsob jeho příjmů
  (Pokud jste podnikatel, obraťte se prosím především na vašeho daňového
  poradce, protože Zonky není schopen postihnout veškeré možnosti zdanění).
  V případě investora č. 1 a 2 platí, že zaměstnanec, který má příjmy ze závislé činnosti
  (§ 6) pouze od jednoho nebo postupně od více plátců, nemá dle § 38g ZDP
  povinnost podat přiznání k dani z příjmů (bez možnosti požádat zaměstnavatele o
  roční zúčtování daně) pokud nemá příjmy z podnikání, z nájmu, z kapitálového
  majetku, či ostatní příjmy převyšující 6 000 Kč. Daňové přiznání je tedy nutné podávat
  až v případě příjmů převyšujících 6 000 Kč za rok.
  Pro všechny 3 kategorie investorů obecně platí, že daňové přiznání je povinen podat
  každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč (ze všech
  činností) vyjma příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např.
  dohody).

Poslední revize k 28. 1. 2020

Zebra-Iva

Dobry den, od jake castky (jako investor) se me tykaji dane?

3 Likes

No já hlavně nechápu, proč je to tak složitý. Já mám třeba na Zonky přes 900 investic, to bude plachta, až mi ten výpis přijde. OMG!

Proč nemůžu do daňového přiznání jednoduše napsat jen svůj čistý příjem za rok 2019 (tj. přijaté úroky - poplatky), vždyť to číslo na nás svítí na hlavní straně Zonky. To číslo tam je sice za celou dobu, co jsme na Zonky, ale určitě by to šlo rozpočítat i po jednotlivých letech. Ostatně třeba na Bondsteru to tak je (tam to rozpočítávají dokonce po měsících).

Ale myslím, že jsem ten systém pochopil a vím, jak a co do daňového přiznání napsat. Nedává mi to teda valného smyslu, ale když to tak musí být…

1 Like

Chápu správně, že daním jen tehdy, pokud mám výnos ze všech participací + všech vrácených jistin a pokut vyšší, než je suma všech peněz, které jsem do participací investoval?

Pokud je tedy suma všech vynaložených nákladů na participace vyšší, než suma všech vrácených peněz + úrok a pokuty, tak musím se tím nějak zabývat v daňovém přiznání? Když je fakticky má daňová povinnost z investic na Zonky nulová.

4 Likes

To by mě také zajímalo, mám investováno opravdu po málu ve stovkách korun a dávat to do daní se mi zdá jako nesmysl :slight_smile:

Opakování je matka moudrosti a děkujeme Hobbitovi :ok_hand:

2 Likes

Jj, tam je to pěkně shrnuto. Ale stejně mi to nedává smysl. :wink:

Je to jednoduché - jmenuje se to “přiznání k dani z příjmů” (nikoliv k dani z výnosů), proto se přiznávají příjmy (nikoliv výnosy). A příjmem jsou všechny splátky (obsahující i úroky) a případně peníze za prodej participace (tedy příchozí platby) v daném roce.
V daňovém přiznání se pak proti příjmům uplatní náklady, tedy investice do participací.
Více viz výše zmíněný odkaz na navodyprolidi, kde je to perfektně vysvětleno. Díky za to Hobbitovi.

1 Like

Tady bych oponoval, že na jiných P2P platformách, které se daní podle §8 jako příjem z kapitálového majetku, jako třeba Bondster, jednoduše napíšu do příslušné kolonky čistý roční zisk a je to. Taky od Bondsteru dostanu jeden jednoduchý dokument s jedním zvýrazněným číslem (čistý roční zisk) a hned vím, co kam napsat. Zonky je speciální v tom, že se daní podle §10 jako jiný příjem (i když rozdíl je jen formální) a pak musím psát veškeré roční příjmy i výdaje. Pro FÚ je pro výpočet daně stejně směrodatný pouze ten rozdíl, tedy čistý zisk. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě… Když tak nad tím přemýšlím, asi hodím Zonky taky do §8, i když to není formálně správně. Výše daně je v obou případech stejná, tak co.

1 Like

Přesně tak, nějaký ten přehled (přijaté úroky - poplatky) za jednotlivé roky, nebo po případě i za jednotlivé měsíce, by bylo přesně to, co by všem extrémním způsobem zjednodušilo život při podávání daňového přiznání! Navíc je to něco, co bych zvládnul naprogramovat i já za jeden den, tak proč to na Zonky nikdo neudělá?

Kdo podává daňové přiznání sám?
“Každý živnostník i podnikatel, ale i část zaměstnanců, penzistů a studentů, musí do 1. dubna letošního roku odevzdat finančnímu úřadu své daňové přiznaní. Jedná se o ty osoby, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a zároveň měly loni zdanitelné příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun,” uvádí Finanční správa.

Více na https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/danove-priznani-v-roce-2020-kdy-a-jak-odevzdat-a-kdo-ho-podava-1366123

Protože Zonky se musí řídit tím, jak ten výnos vidí finanční správa, a ta holt rozlišuje mezi příjmy z cenných papírů (viz Bondster), a příjmy z půjček lidem, a proto se každý z nich daní podle jiného paragrafu zákona o dani z příjmů. Takže příjmy ze Zonky mají spíše podobu příjmů z podnikání, a tam se operuje s možností započítat ztrátu jednoho daňového období (v případě Zonky jde o období, kdy jsou investice větší než příjmy z nich) do dalšího období. To je ve skutečnosti velmi dobrá věc, protože nemusíte danit příjmy z participací, které ve finále skončí v koši jako nedobytné. Kdyby tomu tak nebylo a nemohli jste převádět ztrátu mezi obdobími, tak ve finále zaplatíte na daních více než jste měli, protože budete danit i příjmy ze ztracených participací. Takže ač to vypadá složitě, tak ten postup, co Zonky doporučila finanční správa, je ve skutečnosti pro investory výhodnější, než by bylo danění čistých příjmů za jednotlivá období.

4 Likes

Přesně jak píše Strycek, jen bych si dovolil malé dovysvětlení - u Zonky ve skutečnosti nepůjčujeme lidem, pouze si kupujeme participaci na půjčce, právní vztah máme pouze se Zonky, nikoliv s dlužníkem. Pravděpodobně proto to finanční správa vidí jako ostatní příjem (paragraf 10), a nikoliv jako příjem z kapitálového majetku (paragraf 8).
PS: například i příjmy z podílových fondů (příjem z prodeje podílového listu) se obecně daní podle paragrafu 10

1 Like

A z toho výpisu k daním od Zonky není třeba mít obavy - sice může být dlouhý, ale nás z něj pro přiznání zajímají pouze dvě čísla, která jsou v přehledném souhrnu tuším nad výpisem - příjmy celkem za rok 2019 (ty musíme přiznat v tom paragrafu 10) a výdaje za rok 2019 (tam záleží na nás kolik uplatníme za rok 2019 a kolik si necháme do příštích let - je třeba si vést průběžně přehled uplatněných a zbývajících nákladů).
Vše je vysvětleno v tom odkazu navodyprolidi

3 Likes

Zajímají mě 2 věci. Je částka, kterou vidím pod položkou vyděláno, již nějak zdaněna a já vidím již očištěnou částku, nebo celý výdělek přiznám já jako soukromá osoba a následně z toho odvádím daně já? Předává Zonky informace o investorech a jejich výdělcích finančnímu nebo jinému úřadu?

Dobrý den můžu se zeptat. ten výpis od Zonek musím tisknout a přidávat k danovému přiznání ? Nebo stačí jen část kde je kolik jsem investoval a kolik se mi vrátilo zpět.

1 Like

Obvykle stačí jen ta první strana, kde jsou ta souhrnná čísla. Finanční úřad si vždycky od vás může vyžádat dodatečné údaje, kdyby se rozhodli, že si vás proklepnou, proto si ten celý soubor někde archivujte (stačí elektronicky). Pokud ale chcete mít jistotu, tak je nejlepší se zeptat tam, kde budete podávat přiznání.

1 Like

Finanční zpráva zjevně doporučuje to, co se hodí jí.
Vezměte si modelovou situaci: během jednoho roku (třeba 2017) si na Zonky pošlu 20 tisíc a ty rozinvestuji do půjček.
V dalších letech jen přijímám splátky dokud všichni všechno nesplatí.
podle Vaší “výhodné” verze danění budu danit jak úroky, tak svoje vlastní peníze, co jsem do toho dal. To je přeci nesmysl. Daň se má platit z toho, co skutečně vydělám!

Ještě si dovolím jeden dotaz: Neděláte náhodou pro Zonky, nebo pro finanční správu? Děkuji

No takže co si teda kupuji, když zainvestuji do půjčky na Zonky??? Je to cenný papír, něco jako dluhopis třeba?