Zonky poplatek - fungování

Dobrý den,

mohu poprosit o drobné osvětlení fungování Zonky poplatku? Chápu správně, že se rozkládá do prvních několika splátek klienta. Splátka se tedy v prvních X měsících skládá z poplatku, úmoru jistiny a úroku.
Po uplynutí prvních X měsíců se skládá pouze z úmoru jistiny a úroku.
Znamená to že prvních X měsíců klesá jistina u participace pomaleji, ale úrok zůstává stejný po celou dobu splácení?

Jsem si vědom toho že absolutní hodnota úroku se mění v rámci průběhu půjčky, jde mi o to zdali je nějako ovlivněna tím že klient zpočátku splácí i Zonky poplatek.

Děkuji za odpověď,

Dobrý den, @Skalpel,

děkuji za Váš dotaz.

Na Zonky si bereme jednorázovou odměnu 2 % z půjčované částky. Tento poplatek klient postupně splácí v prvních (např.: 1-6) splátkách. To znamená, že když nám přijde splátka, je rozdělena na: jistinu, úrok a poplatek. Jistina se splácí napůl s poplatkem, a to dokud není poplatek zcela uhrazen. Ve chvíli, kdy je poplatek zaplacen, se ze splátky už klasicky umořuje pouze jistina + úrok. To je důvod, proč jsou na začátku očekávané platby nižší a investorům chodí menší částky.

A jak jste uvedl, úrok po celou dobu půjčky zůstává procentuálně stejný a počítá se z aktuálně půjčené jistiny. Na začátku života půjčky se tedy díky postupné úhradě poplatku splácí půjčka na jistině pomaleji.

Dominika

1 Like

Dominiko, ještě jste zapomněla Skalpela upozornit, že kromě těchto poplatků Zonky ještě chce poplatek za prodej participace do 12ti měsíců od koupě. A poslední dobou také rychlou slevu na prodejní cenu již při prvním dni prodlení klienta se splátkou. Hned po prvním dni prodlení 1%, po druhém dni prodlení 3%. Což v minulosti obvyklé nebývalo, první slevy na participaci byly po 3dnech, nejspíše z důvodu víkendu. Mám také v portfoliu jednu participaci, kdy maximální doba předešlých prodlení byla 2 dny a po aktuálním jednom dni prodlení naskočila 50% sleva za prodej. To je taky dobrý poplatek. To jen aby Skalpel věděl, že uvedenými poplatky to nekončí. Díky L