Informace o ochraně soukromí uživatelů Zonky fora

Co je Zonky forum a kdo je jeho provozovatelem?

Zonky forum je diskusní platforma, jejímž cílem je zvýšit informovanost investorů na Zonky a přispívat k růstu investorské komunity Zonky. Příspěvky v diskuzním foru představují bližší informace o službách Zonky, které jsou a budou postupně prezentovány v tématech vkládaných přímo Zonky, a také názory přispěvovatelů.

Provozovatelem Zonky fora je společnost Zonky s.r.o., IČO: 03570967, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233960 (dále jen „Zonky“). Zonky je zároveň i správcem osobních údajů, které získává od uživatelů Zonky fora.

Vytvořením uživatelského profilu (registrací uživatele) uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a bere tyto informace o ochraně soukromí na vědomí.

Jakým způsobem a v jakém rozsahu získává Zonky údaje o uživatelích fora?

Zonky shromažďuje údaje o uživatelích fora v případě, že dojde k vytvoření uživatelského účtu. Osobní údaje jsou Zonky zpracovávány v rozsahu: uživatelské jméno, jméno (přezdívka), emailová adresa, případně profilový obrázek, je-li nahrán a zachycuje-li podobu uživatele.

Zonky dále zpracovává informace o tom, jak uživatel vkládá příspěvky do fora a reaguje na již vložené příspěvky v případě, že je přihlášen pod svým uživatelským profilem, má k dispozici obsah jednotlivých příspěvků uživatele.

Za jakým účelem sbírá Zonky údaje o uživatelích fora a jejich aktivitě?

Zonky sbírá tyto údaje za účelem:

  • optimalizace nastavení fora, aby bylo uživatelsky přívětivé a snadné
  • zlepšování služeb Zonky a zvyšování spokojenosti investorů na Zonky
  • případného vytváření statistik popularity jednotlivých témat na foru
  • zabránění případnému zneužití fora a zamezení případným technickým potížím
  • zasílání notifikací na email uživatele, pokud si v nastavení profilu zvolí, že chce notifikace zasílat v případě, že další uživatelé budou reagovat na jeho příspěvek či mu zašlou zprávu

Po jakou dobu Zonky uchovává osobní údaje uživatelů fora?

Zonky uchovává osobní údaje uživatelů fora po dobu, kdy mají aktivní uživatelský účet. Uživatelský účet lze kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím tlačítka „Smazat můj účet“ v sekci „Nastavení“ profilu uživatele.

Předává Zonky údaje o uživatelích fora dalším subjektům?

Zonky údaje o uživatelích a jejich aktivitě na foru nepředává žádnému subjektu s výjimkou, kdy by uživatel porušoval svým chováním a příspěvky na foru zákony České republiky a chování uživatele by mohlo naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů; v takovém případě by byly údaje a informace o uživateli předány orgánům činným v trestním řízení. Shromážděné údaje má však k dispozici pouze Zonky.

Jsou uživatelům fora přístupná data, která o nich Zonky v souvislosti s jejich aktivitou shromažďuje?

Každý uživatel po přihlášení se do svého profilu na Zonky foru v sekci „Nastavení“ má k dispozici přehled osobních údajů, které Zonky o uživateli eviduje, a dále pak v sekci „Aktivita“ je uživateli k dispozici přehled veškeré jeho aktivity na Zonky foru. Uživateli fora je také umožněno po kliknutí na tlačítko „Stáhnout vše“ získat strukturovaný soubor s údaji o uživateli ve formátu gzip.cz.

Jak mohu změnit či smazat své uživatelské údaje z fora?

Každý uživatel může kdykoliv po přihlášení do svého uživatelského profilu změnit své údaje. Rovněž může změnit či smazat své příspěvky na foru. V případě problémů se změnou údajů se může uživatel kdykoliv obrátit na administrátory fora, kteří mají možnost údaje uživatele na jeho žádost změnit, případně anonymizovat.

Po zrušení uživatelského účtu dojde ke smazání všech údajů uživatele.

Jaká jsou práva uživatele v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů?

Každý uživatel se může na Zonky kdykoliv obrátit a uplatnit své právo na přístup ke svým údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů. Více o jednotlivých právech uživatele se dočtete rovněž v dokumentu Ochrana soukromí, který je k dispozici na tomto odkaze: https://zonky.cz/chranime-vase-soukromi/.

Na koho se obrátit v případě, že mám otázku týkající se ochrany soukromí uživatele fora?

V případě, že má uživatel jakékoliv otázky, žádosti či stížnosti v souvislosti s tím, jak Zonky přistupuje k ochraně jeho osobních údajů, může se obrátit na administrátora fora (jejich seznam je k dispozici v sekci „O Zonky foru“). Dále může využít elektronické komunikace a informovat Zonky na emailové adrese info@zonky.cz, telefonním čísle: 800 449 999 a v neposlední řadě se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese informacevbezpeci@zonky.cz.

Vždy má uživatel v souvislosti s ochranou osobních údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Tyto informace o ochraně soukromí jsou platné ode dne 25.5.2018 a mohou být ze strany Zonky aktualizovány. Aktuální verze je vždy uživatelům přístupná na foru v sekci „Soukromí“.