Pravidla diskusního fora Zonky pro investory

Na diskusním foru Zonky dodržujte platná pravidla a zásady pro používání (dále jen „Pravidla“). Při změně, interpretaci a uplatňování těchto Pravidel mají administrátoři Zonky vždy poslední slovo.

Do diskusního fora Zonky mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Registrovat se uživatel může na stránkách fóra v sekci “Registrace” v pravém horním rohu. Registrací do diskuzního fora Zonky se uživatel zavazuje dodržovat Pravidla diskuzního fora.

Každý uživatel je osobně zodpovědný za své chování na foru a dodržování jeho Pravidel. Zároveň je osobně zodpovědný za dodržování platných zákonů ČR při psaní svých příspěvků. Zonky si vyhrazuje právo mazat, případně upravovat vložené příspěvky uživatele, které nebudou v souladu s těmito Pravidly. Pokud uživatel bude Pravidla porušovat opakovaně, vyhrazuje si Zonky odepřít tomuto uživateli přístup k diskusnímu foru.

Cílem diskusního fora je svobodné vyjadřování, výměna názorů a růst investorské komunity Zonky. Příspěvky v diskusním foru představují bližší informace o službách Zonky, které budou prezentovány v tématech vkládaných přímo Zonky, a také názory přispěvatelů. Všichni přispěvatelé do diskuse jsou povinni respektovat zákony a práva třetích osob.

Přispěvatelé mohou diskutovat v rámci existujících témat diskusního fora. Témata, o kterých diskutujete, jsou pro nás důležitá a chceme, abyste věděli, že nám na vás záleží. Budeme se snažit maximálně odpovídat. Zároveň i vy můžete navrhovat nová témata, jejichž spuštění podléhá schválení Zonky.

Moderátoři jsou zde od toho, aby kontrolovali forum. Jsou za něj zodpovědní. Zodpovědní jste ale i vy. Pomozte nám proto vytvořit forum, které bude přínosné jak pro vás, tak pro nás i pro další členy Zonky komunity.

Spam

Uživatelům, kteří umisťují komentářový spam, budou jejich příspěvky mazány. Pokud příspěvek, který se jinak týká tématu, obsahuje odkazy považované za spam, budou tyto odkazy vymazány. Rovněž není povolena propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky či služby.

Obrázky a další média

K příspěvku můžete připojit obrázky, např. "snímek obrazovky". Tyto obrázky nebo další média musí sloužit k osvětlení problému či nejasnosti se službami, které Zonky nabízí nebo k osvětlení jeho řešení. V opačném případě budou smazány.

Citlivé údaje

Neuvádějte ve svých příspěvcích žádné citlivé údaje. V zájmu ochrany soukromí uživatelů budou moderátoři diskusí osobní údaje v příspěvcích mazat.

Odkazy

Obsah, u kterého nejste vlastníkem autorských práv nebo nemáte svolení od jeho vlastníka autorských práv, neumisťujte v celém jeho rozsahu, ale umístěte na něj pouze odkaz. Neumisťujte přímé odkazy na spustitelné soubory. Moderátoři mohou tyto odkazy odstranit v zájmu ochrany uživatelů před potenciálně škodlivými soubory. (Můžete umístit odkaz na webovou stránku, která obsahuje soubor ke stažení, nicméně i ten může být odstraněn, pokud moderátor shledá, že by obsah stránky mohl být škodlivý nebo pokud je odkaz na stránku spam.)

Styl vyjadřování a chování

Nepoužívejte pohoršující, vulgární, obscénní či ohavné výrazy ani příliš agresivní styl vyjadřování. Neobtěžujte, neurážejte, neposmívejte se, neprovokujte ani neponižujte ostatní členy fora a zdržte se osobních útoků. Možná budete chtít na něco reagovat nesouhlasně. To je v pořádku. Ale nezapomeňte kritizovat myšlenky, ne lidi.

Pokud narazíte na příspěvek vulgární, porušující zákon či práva jiných osob nebo i jinak nevhodný, označte jej prosím jako nevhodný, aby mohl být smazán. Na nevhodný příspěvek v diskusním foru nereagujte, pokud bude smazán, budou automaticky smazány také reakce na něj.

Zpozorujete-li, že někdo porušuje nějaké pravidlo nebo je jeho chování v jiném ohledu pochybné, upozorněte moderátora diskuse nebo administrátora. Vy sami excesy uživatelů neřešte.

Zonky neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných uživateli fora. Pokud budete mít pocit, že se v diskuzním foru objevil příspěvek, který nesplňuje výše uvedená pravidla nebo není v souladu s platnými zákony ČR, kontaktujte prosím administrátora.

Tato pravidla jsou účinná od 16.3.2018. Zonky si vyhrazuje tato Pravidla dle potřeby kdykoliv změnit.