Odklad splátek a jeho vliv na sekundární trh

Dobrý den investoři,

v minulých měsících jsme vás častokrát informovali o odkladu splátek, které jsme ze zákona museli našim klientům nabídnout, a také o tom, že si klienti mohli vybrat mezi dvěma konci odkladu (31. 7 .2020 nebo 31. 10. 2020). Dle stávajícího výkladu zákona si klienti, kteří si zvolili odklad do 31. 7. 2020, mohou zažádat o jeho prodloužení, a to až do 31.10. 2020.

Klientům, kteří si nastavili odklad splátek do 31. 7. 2020, v nejbližší době umožníme zažádat o prodloužení odkladu i u nás na Zonky. Prodloužení bude možné udělat kdykoli, a to až do konce září toho roku. Pokud se klient pro tuto možnost rozhodne, odložíme mu všechny budoucí (k okamžiku podání žádosti o prodloužení odkladu) splátky, které mají předepsanou splatnost do 31. 10. 2020.

Abychom ochránili všechny investory, kteří by participace týkající se těchto půjček s odkladem nakupovali, rozhodli jsme se neumožnit prodej těchto participací na sekundárním trhu až do 31.10. 2020., Po uplynutí tohoto data bude možné participaci prodat, avšak nejdříve po uplynutí termínu splatnosti první splátky, která následuje po skončení ochranné doby. Máme pro to dva hlavní důvody.

Prvním důvodem je skutečnost, že již nyní evidujeme zájem ze strany klientů o výše zmiňované prodloužení odkladu. V případě vystavení těchto participací na sekundární trh by mohlo dojít k tomu, že u nich ihned po nákupu dojde k opětovnému odkladu.

Druhým důvodem je, že v současné chvíli není možné zodpovědně predikovat, jak se budou chovat klienti, kterým skončil odklad splátky. S klienty sice pravidelně komunikujeme a upozorňujeme je na blížící se termín splatnosti první splátky po skončení moratoria, ale i přes to raději zvolíme konzervativnější strategii: Využijeme tři měsíce do konce října k tomu, abychom sledovali platební morálku těchto klientů a od listopadu dokázali všem investorům poskytnout relevantní informace pro správné rozhodování při prodávání a nakupování těchto participací na sekundárním trhu.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Dominika ze Zonky

1 Like