Zonky a COVID-19

Hezký den všem investorům,

v minulém týdnu jsme vás informovali o plánovaných mimořádných odkladech splátek. Chtěli jsme je umožnit klientům, kteří pomoc kvůli pandemii COVID-19 skutečně potřebují, a trvání na dodržování řádného splátkového kalendáře by je v konečném důsledku mohlo předlužit a dostat do platební neschopnosti. Opatření by bylo prospěšné i pro vás, investory - snížilo by se reálné riziko nesplacení půjčky. Vše jsme měli v plánu řešit s klienty individuálně, abychom mohli posoudit, zda je jejich žádost opodstatněná. Právě z těchto důvodů nejsme zastánci plošného odkládání splátek. Námi plánované odklady splátek měly být možné maximálně na 3 měsíce a každý klient by si mohl zažádat pouze jednou. Každému schválení by předcházela kontrola, jestli klient skutečně potřebuje pomoc. Tím by se vyřadili ti žadatelé, kteří by pouze chtěli zneužít současného stavu. Dále jsme vyhodnotili, že pro klienty s reálným problémem splácet úvěry kvůli dopadům pandemie COVID-19 by bylo nejlepší, pokud by po dobu odkladu neplatili úrok. U participací, které se vážou k úvěrům těchto klientů, bychom pak investorům neúčtovali investorský poplatek.

Vzhledem k nedělnímu prohlášení ministryně financí, která navrhuje, aby byla na 6 měsíců plošně pozastavena povinnost splácet úvěry, nyní čekáme na aktuální informace, kterými se budeme řídit. Zatím se zdá, že i v průběhu odkladu by měly být splátky úročeny. Z Vašich investic by tak nadále plynul úrok, jeho výše bude nicméně nejspíše snížena.

Žádný odklad splátek s původně plánovanými podmínkami doposud nebyl z naší strany schválen, nadále pouze sbíráme žádosti. Do středy 1.4. k žádnému schválení odkladu splátek z naší strany ani nedojde. V tomto směru tedy stejně jako vy netrpělivě čekáme na středeční prohlášení vlády a na detaily, které bude návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru bude. Poté na ně adekvátně zareagujeme a budeme vás o dalším vývoji informovat.

Update 7. dubna:

Aktuálně pracujeme na vyhodnocení dopadů a přizpůsobení stávajících pravidel mimořádných odkladů splátek, které jsou zveřejněny na našich stránkách . Samozřejmě vás o přijatých opatřeních v Zonky budeme ihned informovat. V současné chvíli můžeme pouze říct, že u půjček, u kterých nastane odklad splátky v souvislosti s COVID-19, řešíme, jakým způsobem budeme účtovat investorské poplatky. Na vaše dotazy a komentáře myslíme a budeme vás brzy informovat.

A ještě přidáváme seznam nejčastějších otázek, který budeme průběžně doplňovat:

Jak přistupujeme k novým půjčkám na Zonky?

Součástí risk managementu je pružně reagovat na změny podmínek, náš schvalovací proces proto neustále aktualizujeme. Úrokové sazby pro všechny žadatele plošně nezvedáme, v souladu s naším risk based přístupem ale o něco přísněji posuzujeme ohrožený segment klientů. Postupujeme s ohledem na současnou situaci, naším cílem je co nejvyšší ochrana vašich investic. Po středečním jednání vlády rozhodneme, jaký zvolíme přístup k nově poskytovaným půjčkám.

Sekundární tržiště - bude Zonky vykupovat participace?

Vykupování participací ze strany Zonky, případně institucionálního investora či produktu Zonky Rentiér, v tuto chvíli možné není. Jednáme ale s institucionálním investorem, za jakých podmínek by ve větším měřítku investoval na sekundárním tržišti, a zvýšil tak likviditu pro investory, kteří budou potřebovat přístup ke svým investicím.

Mohu prodat participaci, u které se řeší odklad splátky?

Jedním z pravidel Sekundárního tržiště je, že participace není možné prodat ve chvíli, kdy je u půjčky nastaven odklad splátky. V současné chvíli považujeme za fér neumožnit prodej participace, u níž klient požádal o odklad splátky v souvislosti s pandemií COVID-19, a žádost je stále v procesu zpracování. Ode dneška tak nebude možný prodej všech participací do 2 627 půjček, u kterých klient požádal o odklad splátky v souvislosti s COVID-19. Aktuálně je na Zonky aktivních 50 260 půjček.

U půjčky, která byla v době žádosti o odklad delikventní, v informacích o vymáhání uvádíme, že řešíme odklad splátky. U většiny půjček ale klienti o odklad požádali v době, kdy ještě nenastalo datum splatnosti. Proto u nich v tuto chvíli neuvidíte žádnou informaci, proč nejdou prodat. Aktuálně pracujeme na tom, abychom mohli každé takové půjčce přiřadit speciální štítek. Pokud tak u půjčky ve stavu “V pořádku” neuvidíte možnost prodeje, řešíme odklad splátky.

Za celé Zonky,

Zebra-Iva

7 Likes

Hezký den všem investorům,

vláda včera zveřejnila návrh dalších opatření, která mají zmírnit důsledky pandemie COVID-19. Shodla se na tom, že má být fyzickým osobám u spotřebitelských úvěrů
umožněn odklad splátek do konce července nebo října, pokud o něj zažádají.

Po dobu odkladu splátek by měl být úvěr nadále úročen zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 % (aktuálně je tak nejvyšší možný úrok 9 % p.a.), nebyl -li sjednán úrok nižší.

Nezapomeňme ale, že takový postup musí nejprve schválit Parlament ČR a podepsat prezident.

Bylo by tedy předčasné v tuto chvíli činit definitivní závěry, jaké dopady bude mít aktuální návrh na fungování Zonky. Na současnou podobu návrhu zákona i jeho případný vývoj budeme samozřejmě adekvátně reagovat stejně jako jiní poskytovatelé bankovních i nebankovních úvěrů. Na prvním místě je pro nás ochrana vašich investic a věříme, že pokud dostanou klienti s půjčkou prostor se s nenadálou situací vyrovnat a finančně se stabilizují, z dlouhodobého hlediska se sníží pravděpodobnost, že by půjčka, do které jste investovali, nebyla splacena vůbec.
Aktuálně pracujeme na vyhodnocení dopadů a přizpůsobení stávajících pravidel mimořádných odkladů splátek, které jsou zveřejněny na našich stránkách. Samozřejmě vás o přijatých opatřeních v Zonky budeme ihned informovat.

Buďte proto, prosím, ještě chvíli trpěliví.

Přejeme vám všem pevné nervy a hlavně hodně zdraví.

Za celé Zonky,

Zebra-Iva

2 Likes

Dobrý den všem investorům a investorkám,

hlásíme se s dalšími zprávami ohledně toho, jak v Zonky uvažujeme o dopadech mimořádných odkladů splátek půjček na vás, investory. Přemýšlíme, jakým způsobem budeme po dobu odkladu splátek účtovat a případně strhávat investorský poplatek.

V úterý 7. 4. 2020 Poslanecká sněmovna projednala a následně schválila návrh zákona, kterým má být mimo jiné umožněno fyzickým osobám v případě, že jejich půjčka nebyla k 26. 3. 2020 v prodlení déle než 30 dní a byla do stejného data načerpána, požádat si o odklad splátek svých půjček. Jak jsme vás již informovali, Zonky možnost mimořádného odkladu splátek úvěrů svým klientům nabídla ještě předtím, než do hry vstoupil výše zmíněný návrh zákona s tzv. státním odkladem. Protože je pro nás ochrana vašich investic na prvním místě, věříme, že pokud dostanou klienti s půjčkou prostor se s nenadálou situací vyrovnat a finančně se stabilizují, z dlouhodobého hlediska se sníží pravděpodobnost, že by půjčka nebyla splacena vůbec.

V konečném důsledku tak může dojít k odkladu splátek u půjček na Zonky až o 7 měsíců. 1. měsíc, který nabízíme klientovi my (jako Zonky), je úročen i zpoplatněn standardním smluvním nastavením a je splatný po skončení ochranné doby. Na zbývajících 6 splátek se vztahuje zákonem stanovená tzv. ochranná lhůta. Ta bude platná nejdříve od 1. 5. 2020 a končí 31. 7. 2020 či 31. 10. 2020 (dle volby klienta). Úroky během ochranné doby se úročí sazbou maximálně 9 % (přesněji 8 % + aktuální Repo sazba ČNB, která je nyní 1 %.) a jsou splatné až na konci, po uhrazení všech předepsaných splátek.

Během doby, kdy bude úrok snížen na maximálně 9 %, bude investorský poplatek ve výši 2,2 % (toto je výše investorského poplatku pro půjčky s úrokovou sazbou 8,49 %). Všechny investorské poplatky během odkladu budou strhávány až ve chvíli, kdy budou hrazeny úroky.

Na konkrétním příkladu bude odklad v případě platnosti zákona fungovat následovně:

Klient má půjčku se smluvním úrokem ve výši 19,99 %. 19. března 2020 klient kompletně uhradil předepsanou splátku splatnou 20. března 2020. 15. dubna 2020 klient požádá Zonky o odklad splátek, kde si zvolí jako konec ochranné lhůty 31. října 2020. Klientovi tak budou odloženy splátky počínající splátkou splatnou 20. dubna 2020. První splátku po odkladu tak bude klient mít splatnou 20. listopadu 2020.

V období od poslední splátky klienta před odkladem do počátku ochranné lhůty (tj. od 21. dubna do 30. dubna 2020) a od konce ochranné lhůty do splatnosti první splátky po odkladu (tj. od 1. do 20. listopadu 2020) bude půjčka klienta úročena smluvní sazbou (19,99 %) a stejně bude účtován i investorský poplatek ve standardní výši. Ke stržení investorského poplatku takto dotčených půjček ale dojde nejdříve až ve chvíli, kdy klient uhradí úroky z předpisu předepsaného na 20. listopadu 2020.

Během ochranné lhůty (tj. od 1. května 2020 do 31. října 2020) musí v souladu se zákonem dojít k ponížení úrokové sazby klienta na 9 %. To znamená, že v této době nebudeme jistinu úročit sazbou 19,99 %, ale zákonem definovanou sazbou (1% Repo sazba + 8 %). Úroky naběhlé za toto období musejí být dle zákona splatné až na konci celého splácení (musí být tedy umístěny až na konec splátkového kalendáře). Investorský poplatek během ochranné lhůty bude v tomto případě jednak ponížen na úroveň 2,2 % a jednak bude stržen také nejdříve až v okamžiku, kdy se klient dostane k hrazení úroků z tohoto období.

U níže úročených půjček, tedy 2,99 % - 8,49 % smluvní úrok během celé doby odkladu zůstává zachován, investorský poplatek je pak platný dle ceníku, https://zonky.cz/otazky-a-odpovedi-investor#odpoved25.

Berte, prosím, výše zmíněné informace jako pracovní verzi, kterou nyní zvažujeme. Konkrétní podobu výpočtu investorských poplatků zveřejníme, jakmile bude zákon definitivně schválen. Senát návrh zařadil k projednání na čtvrtek 16. dubna. Přejeme pohodový start do nového pracovního týdne a budeme vás nadále informovat.

Za celé Zonky,

Zebra-Iva

Ještě je dobré se při tom zamýšlení zamyslet nad tím, že je tu spoustu investorů, kteří mají půjčky s jednoprocentním 1% poplatkem. Takže konkrétně u zmiňovaných 19,99% a také 15,49%-10,99%.
Takže předpokládám, že tam zůstane poplatek MAX. 1% nebo v případě 19,99% dokonce poloviční

1 Like

Krásný den, @SAURON,

zde plánujeme výši poplatku 1 % ponechat v nezeměněné výši.

A děkuji za dobrý doplňující dotaz :slight_smile:

Zebra-Iva

2 Likes

A co když je úvěr pojištěn ? Jaký to má pro investora nyní význam ?

@Mila_s pojištění kryje důvody, kdy klient ne vlastní vinou nemá na splátku a které jsou definované v pojistné smlouvě. Tato mimořádná situace tak pojištění nekryje, nekryje např. snížení příjmů. Záleží na situaci daného klienta, proč nyní nemá na splátky. Pokud je na neschopence, pak se ho pojištění týká.

Přehledně důvody, na které lze uplatnit pojištění, uvádíme na této stránce: https://zonky.cz/pojisteni/.

Krásný den,

Zebra-Iva

Rizikovost klienta zřejmě vyhodnocujete na základě dosavadní historie a dat ze “starého” před-COVIDového světa. Skutečná rizikovost nyní bude vyšší. Vím, že se teď těžko spočítá - nevíte, kolik a jakých klientů požádá o odklad splátek. Máte v plánu v postupu času tato čísla zveřejňovat ? Jak ? Např. tak, že změníte algoritmy výpočtu rizikovosti ? A/nebo zveřejníte, jak se (pro jednotlivé rizikové kategorie) vyvíjí skutečné výnosy ?

1 Like

Hezký den, @Mila_s,

nějaká čísla investorům, věřím, dáme, která to ale nyní konkrétně a v jaké formě budou, to prozatím nevím. Rozhodně chceme být transparentní, ne vše ale můžeme zveřejnit. Prosím ale zatím o trpělivost, nejdříve musíme především systém na samotné odklady splátek připravit, s tímto scénářem jsme nepočítali a plně nás to zaměstnává.

Co se schvalování týká, součástí risk managementu je pružně reagovat na změny podmínek a náš schvalovací proces tak samozřejmě měníme, o tom Vás ujišťuji. Úrokové sazby pro všechny žadatele ale určitě plošně nezvedáme, v souladu s naším risk based přístupem ale přísnějí posuzujeme ohrožený segment klientů. Ty nejohroženější z nich pak zamítáme. Aktuální situaci žadatelů zjišťujeme.

Mějte hezké odpoledne,

Zebra-Iva

Hezký den všem investorům,

stejně jako v březnu i v tomto měsíci dojde k napočítání a stržení investorských poplatků se zpožděním, a to v důsledku odkladů splátek spojených s pandemií COVID-19. Poplatky budou napočítány a strženy v druhé polovině května. Do poloviny května budou mít klienti s žádostí o odklad splátky možnost přímo ve svém profilu tento odklad potvrdit, či žádost stornovat. Tento systém jsme vyhodnotili jako praktičtější - nechceme se dostat do situace, že vám poplatek strhneme a následně vám ho budeme vracet.

Zároveň vás chceme informovat, že jsme v tomto týdnu začali odkládat splátky u prvních klientů, funkcionalita ještě není veřejně přístupná, odklady děláme pouze pro vybrané klienty v rámci ověřování správnosti funkcionality. Může se tak stát, že v brzké době obdržíte notifikaci o tom, že na některé z vašich participaci došlo k odkladu splátek.

Za Zonky Zebra-Iva

Zdravím.
Budou “Covid odklady” započítávány do položky "Po splatnosti " v dashboardu a bude upravena položka “Platby v budoucnu” o tyto na 3-6 měsíců odložené splátky ?
Ani nevím, jak to bylo do teď, když měl klient “normálně” odloženou splátku - zda se přičetla do opožděných.

1 Like

Hezký den všem investorům,

máme pro Vás pár informací ohledně mimořádných odkladů splátek.

Mimořádné odklady splátek aktivovány

Jak jste už někteří zaregistrovali, od minulého týdne, v souladu se zákonem č. 177/2020 Sb., postupně klientům umožňujeme aktivovat mimořádný odklad splátek, o který si již dříve požádali. Klient s podanou žádostí bude mít možnost aktivovat si odklad až do 14. 5. 2020.

Při aktivaci odkladů klientům v jejich uživatelském profilu v závislosti na zvoleném konci ochranné doby odkladu (31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020) ukazujeme na konkrétních číslech dopad odkladu na jejich půjčku, a umožňujeme jim tak s maximem informací odklad provést, nebo stornovat.

Žádosti o mimořádné odklady zasahují do přibližně 10 % aktivních půjček

S velkou pravděpodobností se odklady dotknou většiny investorů. Na celém portfoliu 52 tisíc aktivních půjček aktuálně evidujeme více než 5 tisíc žádostí o odklad. Půjčky, kterých se odklady v důsledku koronavirové pandemie týkají, tak tvoří zhruba 10 % celkového portfolia všech aktivních půjček poskytnutých na Zonky. Aktuálně jsme již vyřídili zhruba třetinu všech žádostí.

Informace pro investory k zasaženým participacím

Všem investorům jsme přidali do exportu investic ke každé participaci informaci o tom, zda na participaci evidujeme žádost o odklad, případně zda byl odklad v důsledku epidemie koronaviru proveden.

Pro investory jsme navíc spustili notifikaci, která je upozorní na každý provedený odklad. Vzhledem k tomu, že jsme zpřístupnili aktivaci odkladu již všem klientům s podanou žádostí, očekávejte aktuálně zvýšený počet takových upozornění.

Poté, co budeme umět odklad COVID-19 realizovat automatizovaně, si klient sám může v profilu půjčku odložit.

Za Zonky Zebra-Iva

@SAURON odklady Covid do částky Po splatnosti nejsou zohledněny a platby v budoucnu jsou také o odklady očištěny :slight_smile: Stejně jako v případě pojištění - splátka daného klienta byla odsunuta až na další měsíc, tedy když měl klient odložený květen, očekávaná platba byla započítána až v červnu.

Krásný víkend,

Zebra-Iva

Hezký den všem investorům,

vytahuji zde nejdůležitější informaci ze včerejšího newsletteru, která má souvislost s dopady COVID-19 na investorské poplatky.

Odklady splátek a investorské poplatky

Nejdůležitější informací pro Vás je určitě způsob, jakým jsme se rozhodli přistoupit k nápočtu a strhávání investorských poplatků u investic do úvěrů, u kterých byl proveden mimořádný odklad splatnosti splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Investorské poplatky u půjček, které mají platný mimořádný odklad, za zákonnou ochrannou dobu (většinou od května do konce října) sice nerušíme, ale odkládáme jejich stržení až do doby, kdy klient zaplatí splátku s úrokem akumulovaným za zákonnou ochrannou dobu (tzn. dle zákona č. 177/2020 Sb., se jedná až o poslední splátky úvěru).

Zároveň po dobu trvání zákonné ochranné doby snížíme poplatky za participace a pohledávky u odložených půjček s úrokovou sazbou 8,49 % p.a. (aktuální Repo sazba 0,25 % navýšená o max 8 %) a vyšší na 2,20 % p.a. Tyto půjčky jsou totiž dotčeny zákonným horním limitem úrokové sazby po zákonnou ochrannou dobu.

Výše uvedené změny jsme promítli do Sazebníku Investora, kde najdete detailní pravidla.

Pěkný den,

Zebra-Iva

Lze nějak poznat, kolik participací bylo odloženo z důvodu COVID-19 a jak se tato skutečnost promítne do čísla výkonnosti portfolia?

1 Like

Taky mi chybí nějaká kolonka v přehledu jako “odložené splátky” v systému se mi to nějak ztratilo z sekce po splatnosti…?

Hezký den,

výkonnost počítáme na základě veškerého cash flow, u případů, kde jsou odložené splátky, peníze chodit nebudou a tedy se promítne do výkonnosti to, že nechodí splátky.

@TsaSum108 nerozumím, jak to myslíte? V aktuálním dashboardu půjčky označené nejsou, jsou označeny v novém dashboardu a také si půjčky můžete vyfiltrovat v exportu Lidé, které jsem podpořil.

Zebra-Iva

Dobrý den Ivo,
omlouvám se
moc se v tom nevyznám a jsem začátečník…
V mob.aplikaci jsem mohl např. vyfiltrovat v dubnu 40 problematických z toho 25 bylo "Covid " které dostaly v květnu odklad tak teď vyfiltruje apka 15 červených “po splatnosti” nebo 15 “problematických” …Apka vyfitruje někde jaké jsou odložené do října? Snad je to srozumitelné?
Děkuji

Mobilní aplikace to neumí, musíte na webovou verzi.

@TsaSum108 v aplikaci si nevyfiltrujete půjčky s COVID-19, ty si vyfiltrujete nyní pouze v novém dashboardu na webu (pro všechny investory ho budeme spouštět v květnu), případně v exportu investic, ten je ke stažení také na webu v sekci Lidé, které jsem podpořil. Přidali jsme sloupec s indikací COVID-19.

Pokud si nevíte úplně rady, zavolejte nám na bezplatnou linku 800 449 999 :slight_smile:

Zebra-Iva