Vylepšené sekundární tržiště 3.0

@SAURON hezký den,

zatím bohužel ne, prosím ještě o strpení, jak budu vědět, napíši. Kolegové jsou zatím ještě stále vytíženi odklady splátek, jakmile toto odpadne, bude více prostoru.

Mám Vás neustále na paměti :slight_smile:

Přeji hezké odpoledne,

Zebra-Iva

1 Like

Dobrý den, proč není možné ve webové verzi zobrazit “Jak půjčku zachraňujeme” u půjček po splatnosti na sekundárním tržišti? V aplikaci u půjček poplatnosti tato funkce je.

Dobrý den,
kdysi jsem tu četl, že kupující dostane celou novou splátku i úrok. Logicky. Zatím to tak u mých půjček fungovalo. Teď mám z tržiště půjčku, kde sice přišla splátka, ale úrok byl 0. Jak je to možný?

Nekoupil jste půjčku moc blízko ke dni splatnosti ? To je jeden důvod co mne napadá - úrok nešel zaokrouhlit na halíř. A nebo přišla splátka předčasně - v tom případě mám pocit,že celá splátka šla do splacení jistiny :slight_smile:

To je vlastně docela pravděvděpobné, že to byla předčasná splátka. Nenapadlo mě to.

Proč by měl investor obdržet menší úrok při nákupu participace na sekundárním trhu “blízko ke dni splatnosti”? Úroky se mezi prodávajícího a kupujícího participace na sekundárním trhu nerozpočítávají - celý úrok tedy obdrží ten, kdo drží ke dni zaplacení (splátky půjčky) uvedenou participaci v portfoliu.

Aha … no tak nic no … tak předčasná splátka :slight_smile:

@SAURON krásný páteční den,

hlásím se s odpověďmi a moc se omlouvám, že to trvalo poněkud déle :slight_smile:

Co se týká slev na sekundárním tržišti, nákupu, prodeje, tak se vše realizuje pouze na úrovni peněženky. Položka Vyděláno tak neobsahuje případné výdělky navíc, pokud koupíte půjčku se slevou a klient ji celou doplatí. Stejně tak se na úrovni pole Vyděláno nerealizuje ztráta, pokud prodáte půjčku se slevou. Pole Vyděláno zobrazuje tak skutečně úroky + pokuty - poplatky za investování a poplatky za prodej (1,5 %ze zbývající jistiny u participací do 12 měsíců od držení, nikoli prodej se slevou).

Pole Vyděláno nechceme “zkreslovat” výsledky nákupu či prodeje půjček slevou na Sekundárním tržišti. Do budoucna bychom chtěli tyto případné bonusové zisky, či vědomě realizované ztráty, zobrazit někde mimo. Do pole ztraceno se tak také tato ztráta nepropisuje.

Z Vašeho příkladu - pokud nakoupíte participaci ve slevě za 5000 Kč, přičemž zbývající jistina je 10 000 Kč, v Aktuálně investováno uvidíte 10 000 Kč.

Jelikož se délka splácení nezmění a klient, co si půjčku vzal, bude platit přesně podle předpisu, tak mi v první splátce přijde úrok z 10 tisíc korun za jeden měsíc a přijde i jistina. Jistina bude vzhledem k nákupu participace za polovinu dvojnásobná a tedy by mě zajímalo, zda se to započítá jako předčasná splátka do jistiny (což by dle mě nemělo) a nebo se započítá do položky vyděláno , ikdyž to v žádném případě není úrok.text kurzívou

Nezapočítává se to jako předčasná splátka, ani do pole Vyděláno. Klient jen jede dle svého splátkového kalendáře. Sleva se realizuje jen na úrovni peněženky, do všech ostatních statistik se propisuje výše zbývající jistiny. Stejně tak hradíte poplatek ze zbývající jistiny, nikoli z částky, za kterou jste participaci nakoupil.

Co ale ovlivní pozitivně Výkonnost portfolia, je skutečnost, kdy je půjčka se slevou řádně splacena - pak se výkonnost zvedne, protože máte v podstatě jako premium doplacenou větší částku, než kterou jste do nákupu vložil.

Jiná pole tak v tuto chvíli slevy neovlivňují.

Mějte krásný víkend.

Zebra-Iva

3 Likes

Zdravím Ivo a děkuji za vysvětlení :star_struck:
Tu extra položku, kde by se zobrazoval bonus popř. ztráta by to ale chtělo určitě vytvořit :point_up:

Takže tedy dle Vaší první odpovědi nebyla položka Výkonnost portfolia ovlivněna nákupem/splacením participací ve slevě,

(Do výkonnosti portfolia pak počítáme výši jistiny, nikoli cenu, za kterou jste investici koupil (uměle by to navyšovalo výkonnost). Výkonnost tak počítáme tak, jako počítáme u půjčky, kterou máte zakoupenou na primárním tržišti (je tedy jedno, zda jste máte půjčku od začátku nebo jste ji zakoupil na sekundárním tržišti - výkonnost bude v obou případech totožná).

ale teď s Vaší vyčerpávající odpovědí jí to ovlivní :

Co ale ovlivní pozitivně Výkonnost portfolia, je skutečnost, kdy je půjčka se slevou řádně splacena - pak se výkonnost zvedne, protože máte v podstatě jako premium doplacenou větší částku, než kterou jste do nákupu vložil.

Chápu-li to dobře :thinking: , nebude ovlivněna hned nákupem ve slevě, ale až po té, co začnou chodit prostředky navíc (jistina a úroky nad nákupní cenu participace).
Ješte jednou díky za Váš čas :blush:

1 Like

Krásný den, @SAURON,

chápete to správně :slight_smile: Bonus se počítá do Výkonnosti až v případě, že klient půjčku v pořádku doplatí. Ve chvíli, kdy participaci se slevou kupujete, do Výkonnosti zasahuje aktuální výše zbývající jistiny - nikoli nákupní cena.

Já děkuji za milá slova :slight_smile:

Zebra-Iva

1 Like