Vymahatelnost zesplatněných půjček

Dobrý den, Ivo, zajímalo by mě, kolik se v průměru podaří vymoci u zesplatněných půjček. Díval jsem se do loanbooku a u zesplatněných půjček je ve sloupci “Ztraceno” buď nic, nebo 100 %. Tak nevím, jak tomu mám rozumět - znamená to, že se u půjček, které tam mají 100 %, nepodařilo nic vymoci, a celá zbývající jistina je na odpis? Díky!

1 Like

Dobrý den, @Strycek,

děkuji za dotaz a ráda Vám odpovím.

U zesplatněných půjček vymůžeme v průměru 30-40 % ze zbylé částky. Toto číslo se na první pohled může zdát nízké, ale jsou tam započteny i půjčky, kde klient zemřel a v dědickém řízení se zbylé závazky nevypořádaly - to jsou právě půjčky, kde je pole ztraceno vyplněno ze 100 % a které zmiňujete. Zde víme, že nic z dané částky nic nezískáme a zbylá částka je tak ztracena.

A u insolvencí záleží na insolvenčním soudu, podle starého insolvenčního zákona to bylo alespoň 30 %. Podle nového dokonce dlužník nemusí splnit ani to, když prokáže, že vynaložil své veškeré úsilí. Pole ztraceno budeme postupně rozšiřovat i pro právě zmíněné insolvence, aby investoři viděli pravděpodobnou návratnost. Bude to korespondovat právě s výsledkem insolvenčního soudu a přiznaného splátkového kalendáře.

Prosím, berte v patrnost i to, že všechny soudní procesy jsou v České republice zdlouhavé, takže ona návratnost je rozprostřena do několika let. Naštěstí nám měsíčně do zesplatnění “spadne” jen cca 0.2 % smluv.

Mějte krásný víkend,

Zebra-Iva

2 Likes

Pokud dojde na žalobu k soudu, jak se rozděluje částka investorům ? Bere si Zonky 30% z celkové zaplacené částky dlužníkem nebo si nechá, to co dlužník zaplatí na právní zastoupení PLUS 30% z toho, co platí na jistinu a její příslušenství. ?

Hezký den,

podle smluvní dokumentace si můžeme nechávat až 30 % ze skutečně vymožené částky na pokrytí nákladů spojených s vymáháním. V současnosti však v případě, kdy se od dlužníka podaří získat celou žalovanou částku, přerozdělíme vymoženou částku investorům. V případě, že nedojde k úspěšnému vymožení žalované částky, hradíme advokátním kancelářím náklady právního zastoupení sami a na investory tyto náklady nepřenášíme.

Přeji hezký víkend,

Zebra-Iva

No, tohle úplně neodpovídá na můj dotaz, asi jsem ho špatně napsal. :slight_smile:
Co vím, tak když je vydán rozsudek soudu, náklady na právní zastoupení se platí na jinší účet (přímo advokáta).
Dejme tomu, že rozsudek uloží dlužníkovi uhradit jistinu a úroky z prodlení 100 000 Kč a 20 000 Kč k rukám právhího zastoupení Zonky.

Kolik si Zonky může maximálně nechat, pokud dlužník celou částku uhradí ?
Je to a) (100 000 + 20 000) * 0,3 = 36 000 Kč
b) 100 000 * 0,3 + 20 000 = 50 000 Kč
c) 100 000 * 0,3 = 30 000 Kč
Nebo jiná částka ?
Děkuji

Hezký den, @zonkz666,

v tomto případě, který zmiňujete, si Zonky může nechat 36 000 Kč, ale reálně si necháváme 20 000 Kč. Mezi investory rozdělíme podle Vašeho příkladu 100 000 Kč, vymoženou jistinu dělíme podle podílů jednotlivých investorů na půjčce. Jistina chodí od dlužníků vždy jako první, posíláme ji tak rovnou investorům, abychom dostáli své vizi být plně prozákaznickou společností a zároveň uspokojili potřeby investorů.

Pro advokáta zůstává odměna za nalézací řízení a případné náklady při exekuci. Těchto případů v současnosti evidujeme minimum. Za rok 2018 bylo k exekučnímu řízení předáno 38 případů. Z toho se podařilo plně vymoci částku 1 573 953 Kč od 10 dlužníků. Hodnota jistiny, kterou jsme rozdělili mezi investory, byla 1 117 411 Kč.

Mějte hezký večer,

Zebra-Iva

1 Like

Ještě bych měl doplňující otázku. Ve smluvní dokumentci jsem našel, že lhůta pro vymáhání je 5 let ode dne splatnosti a poté zaniká vztah investora na participaci (již nebude dostávat žádné vymožené peníze).
Tedy, když je půjčka zesplatněna, investor dostává svůj podíl jen 5 let od tohoto dne ? Možná se to netýká ještě žádné půjčky, ale v budoucnu to nemusí být úplná výjmka.

Dobrý den, můžete napsat, kde přesně to v té dokumentaci je? Já jsem to hledal, ale nenašel. Možná je to v nějaké aktualizované verzi. Díky!

článek 3.7.

Lhůta k vymáhání je definována v příloze na konci všeobecných obchodních podmínek

1 Like

Díky, proto jsem to nenašel, že je to rozdělené mezi dva dokumenty. Taky by mě to zajímalo.

Hezký den všem,

ano, toto máme v našich podmínkách uvedené a to z důvodu, že legislativa v České republice se v průběhu času mění, zvláště v oblasti spotřebitelských uvěrů. Můze tedy nastat situace, kdy se právní úprava změní tak, ze nebude efektivní dále pohledávku vymáhat. V současné dobe tuto lhůtu ale Zonky neuplatňuje a za současných podmínek ani neplánujeme. Ale jak jsem psala, může se stát, že nás legislativa “donutí”.

V tuto chvíli zde žádnou půjčku déle než 5 let od vymáhání nemáme a splátky mezi investory přerozdělujeme dle příchozí plateb, např. v případě insolvence schváleného splátkového kalendáře. Do té doby, co platby budou chodit, je budeme mezi investory přerozdělovat.

Mějte hezký den,

Zebra-Iva

1 Like

Zdravím, měl bych přeci jen ještě jednu otázku k situaci, že se klient dostane do prodlení.

V podmínkách je, že k domluvenému úroku (2,99% - 19,99%) můžete účtovat i zákonný úrok z prodlení. Je to běžná praxe nebo je tento úrok naopak odpouštěn ? Pokud je účtován, tak se úroky sčítají ?

Hezký den, @zonkz666,

úrok vymáháme, nemusí se ale vždy nemoci. V rámci vymáhání je pak podstatné, aby se podařila vymoci alespoň jistina, kterou mezi investory přerozdělujeme.

Mějte hezký den,

Zebra-Iva