Jak probíhá vymáhání?

Na Zonky jsme půjčili už více než 72 tisícům lidí. Kromě klientů s půjčkou máme také klienty investory, kteří tyto půjčky pomáhají zafinancovat. Musíme tak vyvažovat pravidla a povinnosti u obou skupin, abychom jednu stranu nezvýhodňovali na úkor té druhé.

Proto v případě, kdy půjčující nesplácí své závazky, musíme investora zastoupit, aby své peníze získal zpět.

V prvé řadě se snažíme preventivně předcházet možným komplikacím tím, že jsme s půjčujícími v pravidelném kontaktu. Některým pro jistotu pár dnů před datem splátky posíláme upozornění, že se blíží termín splatnosti. Následně se ozýváme všem klientům, kteří částku nepošlou včas. A to hned několika způsoby – telefonicky, SMSkou, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace.

Pokud se klient opozdí se splátkou, máme právo udělit mu pokutu ve výši 500 korun. V některých případech se ale můžeme rozhodnout pokutu neúčtovat. Jde třeba o situace, kdy by pokuta z etického hlediska nemusela být vhodná, protože se klient nachází například v nemocnici nebo splátku hodlá zaplatit. Udělení pokuty zvažujeme také v případech, kdy by klientovi způsobila finanční problémy, a reálně by tak klesla pravděpodobnost, že splátku bude schopen odeslat.

Klienta se snažíme přimět k zaplacení 90 dnů. To znamená, že ho tři měsíce od data první nezaplacené splátky upozorňujeme, že nám od něj peníze nepřišly. Posíláme mu pravidelné výzvy podle předem stanoveného harmonogramu.

Samozřejmě vidíme neradi, že má klient potíže. Proto se mu snažíme do poslední chvíle pomoci. Pokud si svou situaci uvědomuje a chce ji řešit, jsme maximálně vstřícní. Musíme při tom ale myslet i na naše investory, takže mu nemůžeme vycházet vstříc donekonečna.

Když se nám ho nepodaří přesvědčit k zaplacení, můžeme půjčku zesplatnit a požadovat doplacení celého dluhu najednou do 10 dní. Pokud ani tehdy dlužnou částku nezaplatí, předáváme celý případ advokátní kanceláři, která zahájí soudní řízení. To může dospět až k exekuci.

V současné době pracujeme na dalším zefektivnění procesu vymáhání dlužných částek. Věříme, že díky němu se počet nezaplacených splátek sníží a my budeme takových případů řešit čím dál tím méně.