O kategorii Daně

Je třeba Vaše výnosy danit?

Příjem z participací, jak se právně investice označují, zdanění podléhá. Více se o daních můžete dočíst v našich častých otázkách.

Je třeba mít na paměti, že jako Zonky. s.r.o. neposkytujeme účetní a daňové poradenství a informace námi uvedené jsou nezávazné a informativní.

Každý rok se ale pro pohodlí našich investorů Generálního finančního ředitelství ptáme, jakému zdanění výnosy ze Zonky podléhají. Tato informace je každý rok na webu aktualizovaná a posíláme ji i v informačním e-mailu o daních. Přehled je pak k dispozici v záložce Informace k daním.

Nicméně je stále třeba pamatovat, že nejsme schopni plně postihnout veškeré možnosti danění.

Hlavní věci, které je třeba vědět při podávání daňového přiznání:

Nejdříve jedno důležité upozornění. Tento souhrn jsme připravili ve spolupráci s odbornými poradci, ale je důležité vědět, že naše společnost Zonky, s.r.o., provozovatel Zonky, neposkytuje daňové a účetní poradenství. Níže uvedené informace jsou tedy pouze informativní a nezávazné. Proto vás prosíme, abyste se o daňových a účetních aspektech Participací poradili s odbornými poradci.

 1. Tento návod pro vás platí, pokud jste český daňový rezident a fyzická osoba - nepodnikatel. Pokud nejste občan (rezident) ČR nebo podnikáte, obraťte se prosím na vašeho daňového poradce, protože Zonky není schopen postihnout veškeré možnosti zdanění.
 2. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, podléhá zdanění jako ostatní příjmy podle § 10, Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. V souvislosti s tím vám může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu.
 3. Kdy vaše příjmy z Participací podléhají zdanění? Zdanění příjmy podléhají v okamžiku, kdy součet vašich příchozích splátek z půjček bude větší než prostředky, které jste do nich v rámci Participací investovali (počáteční hodnota investice plus investorské poplatky).
 4. Daňové přiznání se obecně podává do 31. března. V případě, že daňové přiznání za vás podává daňový poradce, stačí jej podat do 30. června.

Podrobnější vysvětlení a vyjádření GFŘ

Dílčím základem daně podle § 10 ZDP je pro Investora příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (sem patří vaše základní investice do půjček, investorský poplatek, který platíte službě Zonky i poplatek za prodej Participace na Sekundárním trhu).

Vyjádření Generálního finančního ředitelství k otázce způsobu zdanění fyzických osob z příjmů z Participací u společnosti Zonky s.r.o. (za předpokladu, že tyto příjmy nejsou příjmem z podnikání) je následující:

Příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, je příjmem zdaňovaným dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále „ZDP“). Základem daně (dílčím základem daně) je dle § 10 odst. 4 ZDP příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, v případě Investora tedy příjem obdržený v daném zdaňovacím období z Participace snížený o částku poskytnutých prostředků na danou Participaci a související poplatek, a to pouze do výše, která ještě nebyla v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněna. Jelikož jednotlivé Participace generují stejný druh příjmu, lze výdaje a příjmy vypočítané podle předchozí věty následně kompenzovat mezi participacemi v rámci jednoho zdaňovacího období. Jsou-li ve zdaňovacím období výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží.

Připravili jsme pro vás detaily jednotlivých kategorií investorů podle příjmu:

 1. Investor má příjem pouze ze závislé činnosti (je zaměstnanec) a jediný další příjem má z uskutečněných participací v Zonky.

 2. Investor je aktivní i na jiných platformách, nemá pouze závislou činnost, Zonky je pouze jeden ze způsobů investování.

 3. Investor je fyzická osoba – podnikatel a Zonky je další způsob jeho příjmů (Pokud jste podnikatel, obraťte se prosím především na vašeho daňového poradce, protože Zonky není schopen postihnout veškeré možnosti zdanění).

V případě investora č. 1 a 2 platí, že zaměstnanec, který má příjmy ze závislé činnosti (§ 6) pouze od jednoho nebo postupně od více plátců, nemá dle § 38g ZDP povinnost podat přiznání k dani z příjmů (bez možnosti požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně) pokud nemá příjmy z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, či ostatní příjmy převyšující 6 000 Kč. Daňové přiznání je tedy nutné podávat až v případě příjmů převyšujících 6 000 Kč za rok.

Pro všechny 3 kategorie investorů obecně platí, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně přesáhly 15 000 Kč (ze všech činností) vyjma příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody).

Informace jsou zpracovány k 9. 1. 2019.

V tomto vláknu se nás ptejte, s čím bychom mohli poradit.

Pokud budeme moci, otázky rádi zodpovíme.

Zebra-Iva

Zdravím,

chci se zeptat, zda je možné vystavení jednoduchého daňového potvrzení, formou např. v roce 2018 z investic “vyděláno” xxx Kč. Tedy v podstatě souhrn roku. Vedu jednoduché účetnictví a můj účetní se na loňský formulář “Podklady pro daňové přiznání” moc netvářil.

Děkuji

Milan

1 Like

Hezký den, @kancelar,

podklady k daním budou vypadat stejně, jako za loňský rok, je to nejjednodušší, co můžeme udělat, aby dávaly smysl :frowning:

Mrzí mě, pokud byste potřeboval ještě něco jednoduššího, ale podklady zlstanou ve stejné podobě, jak je znáte z loňska.

Přeji hezký večer,

Zebra-Iva

mám úplně stejný požadavek jako @kancelar a o smyslu podkladů jsem pochyboval (a psal vám to) již minulý rok.

1 Like

Z mého e-mailu z 26.9.2018:
“rád bych vás požádal o zvážení inovace statistik investora. Z mého pohledu je toto nejslabší místo prostředí - zobrazení výsledků mi přijde nepřehledné (různá procenta, očekávaná procenta, vše na jiném místě …). Ocenil bych trochu přehlednější informace, pomohl by i návod (vysvětlení pojmů), jak ve výsledkových tabulkách číst. Mohli byste si zkusit vzít do kanceláře “laika” a vysvětlit mu, kolik tedy za rok vydělal …”

zjevně tedy nejsem sám, kdo má podobné přání a možná by bylo vhodné na to reagovat (což v mém případě nikdo neučinil)

1 Like

Michale,

hovoříte nyní o přehledu k daním a nebo exportu Vašich investic či dashboardu?

Zebra-Iva

Ivo,
požadovaný výsledek je přeci u obojího stejný - prostě chci vědět, kolik jsem za určité období (v případě daní za 1 rok) vydělal peněz. nic víc nepotřebuji.

M.

1 Like

Přikládám ještě další část mého (již jednou poslaného e-mailu) obzvlášť upozorňuji na poslední větu …

"…
Co bych chtěl: Časový přehled. Zadám období (např. od 1.1.2018 do 31.12.2018) a vyjede mi tabulka s dlužníky, kde budou následující položky

 • dlužník
 • moje investice (vložil jsem)
 • vrácená částka (to co mi vrátil - toto není můj zisk, pouze vrácená část půjčky!!!)
 • zisk (tedy úrok, který dlužník zaplatil, plus pokuty, ale mínus poplatky pro prostředníka - tedy to, co jste si ze zisku strhli vy)

Ideálně ještě se součtem přes všechny položky. V podstatě se jedná o podobnou tabulku jako posíláte pro zdanění - ta je ale dost divná (a navíc každý rok jiná).
…"

1 Like

Michale,

já se omlouvám, ale více k tématu daní ohledně Vaší připomínky Vám říci nemohu. Poklady k daním, jak je zasíláme, jsou po konzultaci s odbornými poradci naprosto v pořádku. Skutečně ale vzhledem k tomu, že na daňové poradenství nemáme licenci, více k daním z naší strany nemůže zaznít.

Co se komunikace mezi Vámi a kolegyňkou Ivou ze září, v tomto ohledu máme dluh, ale více to obecně směřuje k exportům než k daním. Pokud byste se na toto chtěl více ptát, prosím o založení nového tématu např. v kategorii Co můžeme zlepšit:

https://forum.zonky.cz/c/jak-to-funguje/co-muzeme-zlepsit

Aby téma k daním zůstalo věnované jim. Nicméně podněty kolegyně předávala, jak i v e-mailu zmiňovala a nedostatků je nám líto, co se ale daní týká, máme skutečně potvrzené, že jsou takto v pořádku.

Děkuji za pochopení.

Zebra-Iva

Dobrý den, pokud jsou příjmy vyšší než výdaje za participace Zonky v jednom kalendářním roce (kromě toho jsem zaměstnanec a mám příjmy podle § 6), podám přiznání k DPFO, mohu od příjmů odečíst i výdaje za předchozí roky, kde byla situace opačná, tzn. výdaje byly vyšší než příjmy a ke zdanění bylo “nula” ? Děkuji moc za objasnění.
Alena

Prosím bylo by možné pro pořádek uvést nějakou identifikaci (č.j.) předmětného Vyjádření Generálního finančního ředitelství? Šlo o vyjádření na konkrétní dotaz Zonky (Benxy), nebo to bylo nějaké obecné Vyjádření GFŘ např. pro Komoru daňových poradců? Poprvé daním se Zonky (začal jsem investovat na konci roku 2019) a tak si trochu připravuji argumentaci pro FÚ, kdyby měli výhrady… Předem děkuji.