O kategorii Poplatky


#1

Kolik stojí služba investory? Výši zaplaceného poplatku uvidíte vždy ve svém investorském přehledu u položky „investorský poplatek“.

Investor za možnost investovat přes Zonky platí poplatek z ročně proinvestované částky. Jde o častý model služeb sdílené ekonomiky – fungují tak nejen P2P platformy ve světě, ale i služby jako TaskRabbit pro přímou směnu práce nebo AirBnB pro zprostředkování ubytování mezi lidmi.

Poplatek se počítá denně z aktuálně investovaných peněz a strhává se jednou měsíčně. V případě, že je nějaká investice více než 36 dní po splatnosti, vám poplatek neúčtujeme. Poplatek vám začneme opět účtovat v okamžiku, kdy klient znovu začne splácet své závazky.

PŘÍKLAD:
Petr investoval prvního dne v měsíci na Zonky 9 400 Kč do ratingu A++ (1 % p. a.). Roční poplatek za naše služby by byl 94 Kč. Poplatek se ale účtuje měsíčně a tedy v našem případě si v lednu strhneme 94/12 Kč, tedy 7,83 Kč. Tento výpočet je orientační. Poplatek vždy vypočítáváme na denní bázi.