O kategorii Nové investorské dashboardy

Pozorně jsme poslouchali připomínky vás, našich uživatelů, k tomu, jaká čísla potřebujete znát o svém portfoliu. Inspirovali jsme se vaší zpětnou vazbou, kterou jsme zkombinovali s naší představou o tom, jak mají být prezentována investorská data, a představujeme vám výsledek.

Nový investorský dashboard.

Zatím pouze v BETA verzi, na proklik ze současného dashboardu, ale pevně věříme, že to nebude dlouho trvat a budeme se moci se současným dashboardem zcela rozloučit.

Jak se na nový dashboard dostanu?

Přihlaste se do svého profilu na webu a přejděte na stávající investorský přehled. V pravém horním rohu, nad přehledem týdenních událostí, je k dispozici tlačítko “Vyzkoušejte nový přehled investic (BETA)”. Kliknutím na tlačítko zobrazíte nový investorský dashboard.

Co si mám představit, když se řekne “nový investorský dashboard”?

Nový investorský dashboard je složen ze dvou základních přehledů:

 • Přehled investora - obsahuje základní agregované ukazatele výkonnosti vašeho portfolia.
 • Moje investice - obsahuje detailní přehled všech vašich participací. Prodaných, splacených, těch, co čekají na zainvestování - ale hlavně těch aktivních.

Výchozí obrazovkou je Přehled investora. Tato stránka, kromě toho, že poskytuje uživateli základní přehled o stavu jeho portfolia, umožňuje přejít na stránku Moje investice, kde je možné získat detailní přehled o vašich participacích.**

K přechodu na stránku “Moje Investice” slouží odkaz “Přejít na seznam Moje Investice”

Druhou možností, jak se dostat na stránku “Moje Investice”, je využití hypertextových odkazů s počty participací v jednotlivých stavech “V pořádku”, “V minulosti po splatnosti” a “Aktuálně po splatnosti”. Tento způsob přechodu má tu výhodu, že rovnou nastaví na stránce “Moje investice” filtr, a tak si můžete prohlédnout jen ty participace, které vás zajímají.

Jak se dostanu ke všem informacím, které dashboard poskytuje?

Abychom uživatele nezahltili informacemi na samém začátku, je dashboard standardně zobrazen v tzv. Stručném režimu. V rámci něj jsou k dispozici pouze základní čísla. Pokud chcete zobrazit větší detail, je třeba změnit nastavení přepínače na “Detailní přehled”. Získáte detailní rozpad všech prezentovaných čísel do většího detailu a možnost přecházet na stránku “Moje Investice” se zapnutými filtry.

Jak se mám orientovat v Přehledu investora?

Stránka Přehled investora je koncipována “top-down” způsobem, kdy prezentujeme data od těch nejvíce agerovaných a rozpadáme je do menších detailů.

Existují tři základní čísla:

 • Aktuální stav účtu - sem zahrnujeme součet všech dosud nesplacených jistin z vašich aktivních participací a stav vaší peněženky (včetně blokovaných prostředků). Tato položka tak vlastně říká, kolik peněz máte v různých formách likvidity na Zonky.
 • Vyděláno od začátku - Celkové příjmy investora za celou dobu investování na Zonky, které získal nad rámec vrácené jistiny - úroky a pokuty půjčovačů za opožděné splácení. Částka je ponížená o náklady, které v souvislosti s investováním investor vynaložil, tedy zejména o poplatky, které účtuje investorům a o částku tzv. ztracených participací (nedobytné pohledávky za půjčovačem například v rámci insolvenčního řízení se zákazníkem, který si na Zonky půjčil). Zobrazené poplatky jsou po započtení případných slev
 • Výkonnost portfolia - Orientační současná (ke dni výpočtu) a anualizovaná výkonnost portfolia investora. Číslo odpovídá na otázku “Jaké roční zhodnocení dosahuji se svým aktuálním portfoliem na Zonky?”. Výpočet čísla je složitý proces, počítáme ho jednou denně a do výpočtu zahrnujeme veškeré finanční toky (cash flow), zůstatkovou hodnotu jistiny a očekávané rizikové náklady (odhad toho, kolik půjček a jakých ratingů nebude splaceno). Podrobné informace o výpočtu jsou popsány v investorském FAQ, viz https://zonky.cz/otazky-a-odpovedi-investor#odpoved17

Podstatným ukazatelem je údaj Jistina ke splacení. Zde se vlastně skrývá Vaše aktuální portfolio. Jedná se o souhrn všech nezaplacených jistin ze všech aktivních participací, které investor vlastní bez ohledu na to, zda se jedná o participace v půjčkách, které jsou nebo nejsou spláceny včas.

Sumu finančních prostředků v jistině ke splacení pak můžeme ještě dále rozdělit na část, která je alokovaná v půjčkách, které jsou aktuálně spláceny včas (kategorie “V pořádku”) a na část, kde včas spláceny nejsou (kategorie “Problematické”).

Vztah mezi jednotlivými čísly je zobrazen na následujícím obrázku.

Mohu se někde dozvědět více o tom, co které číslo znamená?

Většina údajů na dashboardu má u sebe ikonku s doplňujícím a vysvětlujícím textem. Pokud k nějakému číslu potřebujete doplňující informaci, stačí myší (na mobilních zařízeních tapnutím) najet na příslušnou ikonu a prohlížeč zobrazí vysvětlení.

Co znamená stav “Čeká na zainvestování”, já jsem přece už investoval nebo ne?

Pokud nakupujete participaci na primárním tržišti, probíhá v našem systému proces, který nazýváme vypořádání vlastnictví. V době, kdy klient podepíše úvěrovou smlouvu, poskytne Zonky krytí této půjčky z vlastních zdrojů, výměnou za to, že v půjčce vlastní 100% participaci. Ihned po tom je půjčka zpřístupněna na tržišti investorům k obchodování, je předmětem rezervací nebo vstupuje do programu Rentiér. Investoři do ní vkládají prostředky ze své peněženky, neboli investují do participace.

Ve chvíli, kdy proběhne investice do participace, neproběhne zároveň automaticky převod této participace do vlastnictví investora. Zonky nejdříve provede blokace příslušné částky v peněžence investora, ale ještě neprovede jejich stržení. V tuto chvíli jsme pouze zaznamenali jakési předkupní právo, proto je participace ve stavu “Čeká na zainvestování”. Během této doby stále vlastní 100% participaci v půjčce Zonky, nikoli investor. Tento přístup volíme tehdy, aby všichni investoři nabyli vlastnictví participace v jeden okamžik, což výrazně usnadňuje výpočet a rozdělování úroků za dobu, než je ukončeno obchodování na tržišti.

Jakmile je prodaná poslední dostupná participace nebo uplyne 48 hodin od vystavení půjčky na Tržiště, je uzavřeno obchodování s půjčkou. Pokud v tu chvíli nejsou prodané všechny participace, doinvestuje půjčku institucionální investor. V ten moment může být dokončen proces vypořádání vlastnictví. Ten spočívá v tom, že systém začne převádět peníze z peněženek investorů ve prospěch Zonky, a Zonky naproti tomu převádí participace do vlastnictví investorů. V okamžiku, kdy má Zonky připsané peníze na svém účtu, převede participace do vlastnictví investorů a stav “Čeká na zainvestování” je změněn na “Aktivní”. Od tohoto okamžiku investor vlastní participaci a je příjemcem úroků, které z této participace plynou. To je i důvod, proč participace ve stavu “Čeká na zainvestování” nepočítáme mezi aktivní participace.

Funguje vše naprosto dokonale?

Nic není dokonalé a ani nám se vše nepodařilo dokonale vychytat. Na tomto místě tak budeme transparentně zobrazovat známé chyby, které se budeme snažit postupně opravovat:

-Pokud si odfiltrujete přehled mých investic na “Splacené”, bude aplikace ukazovat nenulovou zůstatkovou jistinu. Toto je samozřejmě chyba. Splacené participace by vždy měly mít splacenou jistinu nulovou.
-Stránka “Přehled investora” započítává do participací “V minulosti po splatnosti” i participace, které jsou aktuálně po splatnosti.

Co dalšího chystáme?

Určitě existuje řada věcí, které bychom chtěli postupně na dashboardu vylepšovat. Pokud máte sami nějaký nápad, který nenajdete v seznamu níže, budeme rádi, když se o něj s námi podělíte. Můžeme se zaručit, že ty nejzajímavější určitě v budoucnu zrealizujeme.

V tuto chvíli máme v plánu zabývat se zejména následujícími funkcionalitami

 1. Zobrazení informace o zisku/ztrátě z operací na Sekundárním trhu.
 2. Zaokrouhlování čísel napříč dashboardem.
 3. Zobrazení detailů v grafu Investice podle výnosových kategorií.
 4. Vyhledávání půjček podle čísla klienta v seznamu Moje investice.
 5. Možnost ukládat si nastavení filtrů a používat je i při dalším přihlášení.
 6. Zrychlení načítání přehledu Moje investice.

Na základě zpětné vazby od uživatelů jsme nedávno implementovali:

 1. Část “Jak zachraňujeme půjčku” se už řadí správně od nejaktuálnějšího záznamu k nejstaršímu
 2. Hrubý výnos jsme změnili na Roční úrok.
 3. Stránka Moje investice umí zobrazit různý počet záznamů na jedné stránce.
 4. Přechod z dashboardu na seznam Moje investice je vytažený na viditelnější místo.
 5. Standardně zobrazujeme na stránce Moje investice pouze aktivní investice. Nedochází tak k nesouladu v číslech vůči Přehledu investora, který je primárně taktéž o aktivních investicích.
 6. Zobrazení data příští splátky a informace o případném prodlení nyní najdete v hlavičce participace, nejenom v detailu.
 7. Místo účelu půjčky jsme na seznam vrátili název půjčky, účel se přesunul do detailu.
 8. Vizuálně jsme odlišili, zda je participace prodejená nebo ne.
 9. Upravení filtru, aby bylo možno filtrovat na méně než 6 splátek.
 10. Výpis participací lze řadit podle některých atributů kliknutím na název atributu v záhlaví tabulky.
 11. Aplikace si pamatuje vámi preferovaný počet záznamů na stránku a hlavní filtrovací kritérium (Všechny participace/Aktivní/Splacené/Čeká na zainvestování).

Zebra-Iva